Medialukutaito Suomessa. Mediakasvatuslinjaukset tutuksi

Medialukutaito Suomessa -linjausten kansikuvassa on sinisävyisiä aaltoja

Suomessa mediakasvatuskenttä on laaja ja moninainen. Mediaan liittyvää osaamista, eli medialukutaitoa edistetään monesta eri näkökulmasta ja monen eri tahon toimesta. Toimintaa tukee kansalliset mediakasvatuslinjaukset.  

Tässä koulutuksessa pääset tutustumaan mediakasvatuslinjausten keskeisiin sisältöihin: Taustoihin, keskeisiin tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin. Koulutus on suunnattu eri alojen mediakasvatuksen asiantuntijoille sekä mediakasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille. Koulutus koostuu aihetta kuvaavista asiantuntijavideoista, tietoteksteistä sekä pohdintakysymyksistä. Koulutuksen tavoitteena on: 

 • Vahvistaa mediakasvatusosaamista 
 • Auttaa hahmottamaan moninaista mediakasvatuskenttää Suomessa 
 • Auttaa ymmärtämään yhteisten linjausten merkitystä mediakasvatustyön kehittämisessä 
 • Auttaa pohtimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamista tukevia toimenpiteitä eri näkökulmista 

Koulutus koostuu kuudesta osiosta: 

 1. Mediakasvatus Suomessa 
 2. Mediakasvatuslinjausten osallistava valmistelu 
 3. Kattava mediakasvatus 
 4. Laadukas mediakasvatus 
 5. Systemaattinen mediakasvatus 
 6. Suunnitelmista käytäntöön. Mediakasvatuslinjausten toimeenpano 

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus ladata itsellesi todistus suorituksesta. Tervetuloa mukaan! 

Koulutuksen tekstit:

 • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, KAVI  
 • Julia Alajärvi, erityisasiantuntija, KAVI 

Videolla esiintyvät asiantuntijat:

 • Julia Alajärvi, erityisasiantuntija, KAVI 
 • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, KAVI 
 • Saara Salomaa, erityisasiantuntija, KAVI 

Tekninen toteutus:

 • Kuvaus: Ville Sohn, tietojärjestelmävastaava, KAVI 
 • Editointi: Tommi Tossavainen, mediakasvatuksen suunnittelija, KAVI 

1
Moninaisuus on suomalaisen mediakasvatuksen vahvuus
2
Mediakasvatuslinjaukset valmisteltiin yhteistyöllä
3
Kattavasti kaikille ja koko Suomeen
4
Tavoitteena laadukas mediakasvatus
5
Suunnitelmallisuus tukee pitkäjänteistä kehittämistä
6
Suunnitelmista käytäntöön. Mediakasvatuslinjausten toimeenpanon tukeminen
7
Lisäluettavaa ja materiaaleja työn tueksi
Medialukutaito Suomessa. Mediakasvatuslinjaukset tutuksi