Medialukutaidon koulutuskokonaisuus: Vuosiluokat 7-9

Medialukutaidon koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ja nuorten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Tukimateriaali on suunnattu ensisijassa vuosiluokkien 7-9 opettajille, mutta sen sisältöjä voi hyödyntää lasten ja nuorten medialukutaidon edistämisessä myös kirjastotyössä tai harrastetoiminnassa. Medialukutaidon koulutuskokonaisuutta voi käyttää materiaalina niin oman osaamisen ja työn kehittämisessä kuin yhteisissä koulutuksissa.

Kokonaisuudesta voi valita toteutettavaksi juuri parhaiten tarpeisiin soveltuvia osioita tai kulkea koko koulutuksellisen polun. Polku muodostuu medialukutaidon edistämisen perusteista, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkeistä sekä hyödynnettävistä materiaaleista. Viimeinen osio tarjoaa työyhteisöille ja verkostoille välineitä osaamisen ja hyvien käytänteiden kehittämiseen lasten ja nuorten digitaalisten taitojen edistämisessä.

Osiot on koottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) yhteydessä laadituista tukimateriaaleista. Koulutuskokonaisuus tukee medialukutaidon valtakunnallisten osaamisen kuvausten käyttöönottoa perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. Kokonaisuutta muokataan ja täydennetään julkaistavien materiaalien myötä.

1. Perusteet

1
Mitä on medialukutaito ja sen edistäminen yläkoulussa?
60 min.
2
Tutustu medialukutaidon hyvän ja edistyneen osaamisen kuvauksiin
30 min.

2. Käytännön vinkit

1
Koulutusvideoilta käytännön vinkit medialukutaidon edistämiseen
30 min.

3. Voimistelutauko!

1
Jumppatauko
5 min.

4. Materiaalit

1
Kuvaukset käyttöön konkreettisten esimerkkien avulla
20 min.
2
Tutustu uusiin mediailmiöihin
15 min.
3
Hullu, hullumpi, yläaste -oppimistehtävät
15 min.

5. Tukea työyhteisöille

1
Työyhteisöstä ja verkostoista voimaa!
15 min.
Medialukutaidon koulutuskokonaisuus: Vuosiluokat 7-9