Medialukutaidon koulutuskokonaisuus: Varhaiskasvatus ja esiopetus

Medialukutaidon koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten medialukutaidon edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.

Tukimateriaali on suunnattu ensisijassa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille, mutta sen sisältöjä voi hyödyntää lasten medialukutaidon edistämisessä myös kirjastotyössä tai harrastetoiminnassa. Medialukutaidon koulutuskokonaisuutta voi käyttää materiaalina niin oman osaamisen ja työn kehittämisessä kuin yhteisissä koulutuksissa.

Kokonaisuudesta voi valita toteutettavaksi juuri parhaiten tarpeisiin soveltuvia osioita tai kulkea koko koulutuksellisen polun. Polku muodostuu medialukutaidon edistämisen perusteista, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkeistä sekä hyödynnettävistä materiaaleista. Viimeinen osio tarjoaa työyhteisöille ja verkostoille välineitä osaamisen ja hyvien käytänteiden kehittämiseen lasten digitaalisten taitojen edistämisessä.

Osiot on koottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) yhteydessä laadituista tukimateriaaleista. Koulutuskokonaisuus tukee medialukutaidon valtakunnallisten hyvän pedagogisen toiminnan kuvausten käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kokonaisuutta muokataan ja täydennetään julkaistavien materiaalien myötä.

1. Perusteet

1
Mitä on medialukutaito ja sen edistäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa?
60 min.
2
Tutustu medialukutaidon hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin
30 min.

2. Käytännön vinkkejä

1
Koulutusvideoilta käytännön vinkit medialukutaidon edistämiseen
30 min.

3. Voimistelutauko

1
Jumppatauko
5 min.

4. Materiaalit

1
Kuvaukset käyttöön konkreettisten esimerkkien avulla
20 min.
2
Elokuvapolun Esipolulta ideoita elokuvakasvatukseen
20 min.
3
Animaatioista tukea mediakasvatukseen
20 min.

5. Tukea työyhteisöille

1
Työyhteisöstä ja verkostoista voimaa!
15 min.
Medialukutaidon koulutuskokonaisuus: Varhaiskasvatus ja esiopetus