Mediakasvatuksen verkkopakopeli

L1V14 – Mediakasvatuksen verkkopakopeli

L1V14-peli on mediakasvatuksen pakopeli, jonka tavoitteena on edistää perusopetuksen oppilaiden medialukutaitoa. Peli koostuu selaimella pelattavasta pakopelistä, peliohjeesta sekä tehtävien käsittelyä tukevasta pedagogisesta materiaalista, joka sisältää tieto- ja tehtäväosiot.

Peli löytyy osoitteesta: https://www.l1v14-peli.fi/

Pakopeli on suunnattu ensi sijassa 6.–9.-luokkalaisille oppilaille ja se on suunniteltu pelattavaksi pienryhmissä. Pakopeliä voi hyödyntää myös itsenäiseen oppimiseen. Pakopelin kesto on 45 minuuttia ohjeistuksineen. Pelaamiseen ja tehtävien käsittelyyn pedagogisen osion avulla on hyvä varata kaksoistunti tai varautua palaamaan pelin teemoihin toisella tunnilla. Pedagogista osiota voi hyödyntää kokonaisuudessaan tai valita käsiteltäväksi osioita, jotka herättivät pelatessa kysymyksiä tai tuntuivat oppilaista erityisen haastavilta. Valinta vaikuttaa käytettävään aikaan. Pelaaminen ei edellytä rekisteröitymistä käyttäjältä (oppilailta, opettajilta tai muilta käyttäjiltä) eikä siten henkilötietojen luovuttamista. Pakopeli on käytettävissä selaimilla. Suositellaan käytettäväksi Chromea. Pakopeli on pelattavissa suomen ja ruotsin kielillä ja se on saavutettava. Pakopelin tehtävissä ja pedagogisissa osioissa käsitellään seuraavia medialukutaidon teemoja:

  • Haastevideot
  • Vastuullinen, toiset huomioiva viestintä verkossa
  • Yksityisyyden ja tietojen suojaaminen
  • Kaupallisuus ja ostot netissä
  • Tekstilajien tunnistaminen
  • Tiedon luotettavuuden arviointi

Pakopeli on tuotettu KAVIn mediakasvatuksessa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman ja FISIC-hankkeen yhteistyönä. Pakopelin toteutus: Room Escape Running Rabbit

Ohjeet

1
Pakopelin tekniset ohjeet

Tekniset ohjeet L1V14 -verkkopakopelin pelaamiseksi.

2
Pakopelin pedagogiset osiot