Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Mediabalut – animašuvdna mediabajásgeass...
Kirjautuminen

Curriculum

Mediabalut – animašuvdna mediabajásgeassimii

Video lesson

Animašuvdna: Mediabalut

Gehččet animašuvnna Mediabalut.

Animašuvdna gieđahallá medias oidnojuvvon sisdoaluid bohciidahttin baluid ja daid speadjaluvvama mánáid árgabeaivái. Materiála fállá vejolašvuođa suokkardallat árrabajásgeassinahkásaš mánáiguin, mii medias lea duohta ja mii govahallon ja maid sáhttá bargat, jus vásiha medias maid nu mii balddiha dahje buolahuhttá. Animašuvnna lea buvttadan Našuvnnalaš audiovisuála instituhtta (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) KAVI, ovttasbarggus FISIC ja Ođđa lohkanmáhtut -ovddidanprográmma.

Animašuvdna: Filmbutik

Giehtačálus: Anna Mellin

Almmustahtton liseanssain: CC BY-NC