Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottama opas tukee kasvattajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lapsilähtöistä mediakasvatusta päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen työyhteisöissä.

Julkaisu avaa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita sekä tarjoaa toiminnallisia mediakasvatusharjoituksia pienten lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen.

Linkki materiaaliin

Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen