II Tiede tuottaa luotettavaa tietoa

Kansalaiset tiedettä tekemässä

Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja -seuroissa. Erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, raportteja ja kehittämistyötä tehdään myös muualla kuten yrityksissä ja virastoissa. Myös tavalliset ihmiset voivat osallistua tutkimusten tekemiseen. Tällaista tutkimusta kutsutaan kansalaistieteeksi.

Kansalaistieteen avulla voidaan esimerkiksi joukkoistaa suurten aineistojen analyysia tai tehdä havaintoja ja kerätä aineistoa suuremmalta alueelta. Kansalaistieteen avulla voidaan esimerkiksi kerätä havaintoja planeetoista tai eri elinympäristöjen lajeista, kuten perhos- tai lintulajeista. Kansalaistieteeseen osallistutaan pääsääntöisesti erilaisten medioiden avulla. Ihmiset voivat jakaa myös omia laitteitaan tieteen käyttöön esimerkiksi asentamalla tietokoneelle ohjelmia, jotka lisäävät tieteellisten ja matemaattisten ongelmiin tarvittavaa laskentatehoa.

Tässä toimintaideassa tutustutaan erilaisiin kansalaistiedeprojekteihin ja havainnollistetaan median merkitystä tieteen tekemisessä.

Missä tiedettä tehdään?

Aloittakaa keskustelemalla tieteen tekemisestä. Missä kaikkialla tutkimusta tehdään? Listatkaa ylös eri paikat, joissa tutkijoita työskentelee (mm. yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset). Esittele seuraavaksi kansalaistieteen ajatus siitä, että kuka tahansa voi osallistua tutkimuksen tekemiseen ja auttaa tutkijoita.

Kuka tahansa voi olla mukana tutkimuksessa.

Voitte joko tutustua erilaisiin projekteihin tai myös osallistua niihin. Mikäli haluatte osallistua kansalaistiedeprojektiin, kannattaa etukäteen selvittää projekteista toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot, joista osallistujat valitsevat kiinnostavimman. Projekteihin tutustuminen voidaan puolestaan tehdä jakamalla osallistujat pienempiin ryhmiin ja antamalla tehtäväksi etsiä heidän mielestään kiinnostavin projekti.

Mitä projektissa tutkitaan, kuka tai mikä taho tutkimuksesta vastaa, missä tutkimusta tehdään ja miten siihen voi osallistua? Pohtikaa myös median merkitystä tutkimuksen toteuttamisessa. Millä tavalla eri mediat liittyvät mahdollisesti tutkimuksen tekemiseen, aineiston keräämiseen, sen analyysiin tai tutkimustuloksista viestimiseen. Olisiko kansalaistieteeseen osallistuminen mahdollista ilman mediavälineitä? Seuraavalla sivulla on listattu muutamia kansalaistiede esimerkkejä Suomesta sekä ulkomailta.

Projektien esittely

Esitelkää lopuksi löydetyt projektit niin, että pienryhmät voivat vertailla tuloksiaan keskenään. Mitkä projekteista ovat mielestänne kiinnostavimmat ja mahdollisesti toteuttamiskelpoiset? Voisitteko tehdä vastaavaan projektin omassa yhteisössänne? Mitä sen toteuttaminen vaatisi? Millaisia mediavälineitä tai osaamista projektiin osallistuminen edellyttää?

Lisätehtävä

Suunnitelkaa oma tutkimusprojekti, johon kaikki voivat osallistua. Vinkit tutkimusharjoituksen toteuttamiseen löydät tämän materiaalin seuraavasta toimintaideasta.

Lisätietoa ja luettavaa kansalaistieteestä:
• Kaleva: ”Kansalaistiede nousee Suomessa ja maailmalla – innokkaat harrastajat edistävät tutkimusta”
• Oulun ylioppilaslehti: ”Kansalaistiede ratkoo ihmiskunnan ongelmia”
Kansalaistieteen kymmenen periaatetta (pdf) SIVUA EI OLE

Kansalaistiedeprojekteja Suomesta
Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi tutkimuksen ja opetuksen, hallinnon sekä suuren yleisön käyttöön. Valtakunnallisen havaintojen hallintajärjestelmän Vihkon avulla voit pitää kirjaa luontohavainnoistasi sekä osallistua seuranta- ja kansalaistiedehankkeisiin.
Sieniatlas-kansalaistiedehanke kerää tietoa sienilajien levinneisyydestä, elinympäristövaatimuksista ja uhanalaisuudesta. Hanke haluaa edistää sieniharrastusta ja lajintuntemusta sekä innostaa kaikkia sienistä kiinnostuneita ilmoittamaan havaintonsa. Sieniatlaslomakkeen kautta ilmoitetut havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmään.
• Luonto-Liiton Kevätseurannassa tutkitaan kevään edistymistä keväisten eläin- ja kasvilajien avulla. Seurannan kohteena on yhteensä 41 vakiolajia ja vuosittain vaihtuvat teemalajit. Kevätseurannassa tarkkaillaan kahta asiaa: ensihavaintoja ja lajien runsastumista.

Esimerkkejä kansainvälisistä kansalaistiedeprojekteista
iNaturalist-projektin avulla voi tallentaa ja jakaa havaintoja luonnosta ja omasta elinympäristöstä, eläimistä, kasveista ja hyönteisistä. Havainnot tallentuvat yhteiselle kartalle ja ne ovat myös tutkijoiden käytettävissä.
• NASAn ylläpitämän Globe-projektin avulla kerätään kuvia ja tietoa pilvistä. Kerättyä aineistoa käytetään vertaamaan ja parantamaan satelliittien avulla kerättyä tietoa. Ohjeet projektissa käytetyn sovelluksen lataamiseen.
Galaxy Zoo -projektissa luokitellaan avaruudesta löytyviä galakseja kuvien perusteella.
Lingscape-projektissa kerätään havaintoja ja tutkitaan omasta elinympäristöstä löytyviä kirjaimia ja merkkejä.
Wildcam Darien -kansalaistiedeprojektissa käydään läpi valokuva-aineistoa ja etsitään havaintoja jaguaareista Panaman viidakoista.

Kansalaistiedepalveluita
Scistarter-palveluun on koottu kymmeniä kansalaistiedeprojekteja, joihin voi kuka tahansa osallistua. Projekteja voi hakea esimerkiksi aiheen tai osallistumistavan perusteella.
Zooniverse-palvelu kokoaa yhteen kymmeniä kansalaistiedeprojekteja eri tieteenaloilta.

Kansalaiset tiedettä tekemässä -kuvituskuva

Tiedostokoko: 506 kb