II Tiede tuottaa luotettavaa tietoa

Kysy tutkijalta!

Tässä toimintaideassa tutustutaan Suomessa tehtävään tutkimukseen ja otetaan yhteyttä tutkijaan. Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalin avulla tiedon tuottamisesta ja luotettavan tiedon tunnistamisesta kysytään tieteentekijöiltä ja tiedon tuottamisen ammattilaisilta – tutkijoilta itseltään.

Mikä on totta ja miten luotettavan tiedon voi tunnistaa? Toiminnan tavoitteena on avata luotettavan tiedon tuottamisen prosesseja, lisätä tietoisuutta tutkimuksen moninaisuudesta, herättää kiinnostusta tieteeseen ja vahvistaa mediatuottamisen taitoja.

Ohjeet:

a) Jaa osallistujat pieniin ryhmiin (tai pareiksi). Tutustukaa eri alojen tutkijoihin hakemalla tietoa esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten sivuilta tai #vaihtoehtoesko-kampanjasta. Valitkaa teitä kiinnostavia ja lähellä toimivia tutkijoita haastateltaviksi. Voitte myös selvittää, olisiko osallistujien lähipiirissä ihmisiä, jotka tekevät tutkimusta työkseen. Huomioikaa, että tehtävään kannattaa varata aikaa. Kaikki tutkijat eivät välttämättä ehdi tai halua osallistua haastatteluun.

b) Sopikaa tutkijoiden kanssa haastattelun toteuttamisesta. Mikäli ryhmän liikkuminen tutkijan luokse tai tutkijan liikkuminen ryhmän luokse ei ole mahdollista, tehkää haastattelu sähköpostitse tai videoyhteyden välityksellä (Skype, Google Hangout, Facetime tms.)

c) Sovittuanne haastattelun, miettikää ryhmissä kymmenen omaa kysymystä tutkijalle. Kysymysten tulisi liittyä tutkijan tutkimaan aiheeseen. Voitte hyödyntää kysymysten suunnittelussa näitä mallikysymyksiä.
• Nimi, ammatti ja työnantaja
• Kuinka päädyit nykyiseen työhösi?
• Mitä tutkit?
• Mihin tietoa voidaan käyttää? Kenelle se on tarkoitettu?
• Mikä on totta?
• Voiko tutkija olla väärässä tai tehdä virheitä?
• Millainen tieto on luotettavaa ja kuinka me voimme arvioida tutkimuksen luotettavuutta?
• Millaista keskustelua tutkimusaiheestasi käydään mediassa? Osallistutko itse keskusteluun?
• Kuinka selittäisit ekaluokkalaiselle mitä tiede on?

d) Haastatelkaa tutkijaa ja kertokaa lopuksi haastattelusta tiiviisti muille ryhmille.

Toiminnasta voi tehdä laajemman kokonaisuuden videoimalla tai äänittämällä haastattelun ja tekemällä haastatteluista editoituja videoita tai digitarinoita. Voitte myös kirjoittaa blogikirjoituksia haastatteluista.

Tärkeää! Mikäli haluatte kuvata tai äänittää tutkijaa, sopikaa siitä ennakkoon. Jos haluatte julkaista lopputuotoksen verkossa, lähettäkää se ensin tutkijalle hyväksyttäväksi. Käyttäkää julkaisemissanne tuotoksissa tunnisteita #Vaihtoehtoeskolle ja #Mediataitoviikko

Vaihtoehto Eskolle on voittoa tavoittelematon kampanja, joka
hurraa tieteentekijöille. Tammikuussa 2018 julkaistiin lista tuhannesta tutkijasta ja tieteentekijästä. Lista kokoaa suomalaisia tutkijoita kaikilta tieteenaloilta ja on hieno oven avaus yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Kampanjan toteuttaa tiedeviestintätoimisto Kaskas Media. Lisätietoa kampanjasta: vaihtoehtoeskolle.fi

Kysy tutkijalta! -kuvituskuva

Tiedostokoko: 701 kb