I Media tiedon välittäjänä

Tehdään oma juttu!

Toimintaideassa tehdään omia mediatekstejä. Tavoitteena on kehittää itseilmaisun ja mediatuottamisen taitoja sekä pohtia mediatekstien luotettavuutta.

Aiheen valinta

Jaa osallistujat pieniin ryhmiin niin, että jokaisella ryhmällä on tehtävänä suunnitella ja toteuttaa
yksi juttu. Valitkaa aluksi tehtävien juttujen aiheet. Voitte keskustella yhteisesti kiinnostavista aiheista tai voitte tutustua esimerkiksi lehtiin kirjoitettuihin juttuihin.

Millainen juttu tehdään?

Keskustelkaa seuraavaksi millaisen mediatekstin teette valitusta aiheesta ja kenelle se on suunnattu. Mediatekstit voivat olla esimerkiksi uutisia, blogikirjoituksia, haastatteluja, esittelyjä, sanomalehtijuttuja, tiettyä aihetta esitteleviä videoita ja vlogeja. Tuleeko siihen tekstiä, kuvia, videoita, ääntä vai kaikkia näistä? Tarvitaanko juttuun kirjoitettua tekstiä, kuvitusta tai videoita? Kenelle jutut tehdään? Miten juttu mahdollisesti julkaistaan?

Sisällön suunnittelu

Ohjeista ryhmät etsimään valitsemastaan aiheesta lisätietoa ja suunnittelemaan sen pohjalta jutun tekemistä. Suunnittelun tukena voi olla esimerkiksi seuraavat kysymykset:
• Mistä kaikkialta aiheesta voi löytyä lisätietoa? Ketä aiheeseen liittyen voitaisiin haastatella?
• Mistä näkökulmasta juttu tehdään?
• Mikä kohdeyleisöä aiheessa kiinnostaa?
• Mitä asioita jutussa kerrotaan? Mitä jätetään pois?
• Missä muodossa juttu tehdään?

Mediatuottamisesta ja videoiden tekemisestä varhaiskasvatuksessa lisätietoa saat esimerkiksi Meidän jutusta tuttu -oppaasta VANHA SIVU.

Kuvaamisesta ja kuvien julkaisusta lisätietoa ja tehtäviä löydät Mediataitokoulun Kuvia sinusta ja minusta -materiaalista VANHA SIVU.

YK-liiton tuottamasta Maailman parhaat uutiset -oppaasta LINKKI RIKKI ja sivuostolta löytyy vinkkejä hyvien kehitysuutisten kirjoittamiseen.

Jutun tekeminen

Seuraavaksi tehdään juttu valitusta aiheesta. Pohtikaa juttua tehdessänne erityisesti, millaisin keinoin voitte avata yleisölle jutun luotettavuutta. Näitä keinoja ovat esimerkiksi:
• Kertomalla, kuka jutun on tehnyt
• Avaamalla jutun taustoitusta ja sen tavoitteita
• Kertomalla aiheeseen liittyvistä näkökulmista
• Hyödyntämällä kuvitusta ja videoita
• Kertomalla, mistä lähteistä tieto on saatu’

Jutut jakoon!

Pohtikaa, kuinka jutut voidaan julkaista. Tehdyille jutuille voitte järjestää ensi-illan ja kirjoitetuille jutuille puolestaan oman näyttelyn tai koota ne omaksi lehdeksi. Voitte julkaista tehdyt jutut myös esimerkiksi blogiteksteinä tai digitaalissa oppimisympäristöissä. Mikäli jutuissa käsitellään tunnistettavia henkilötietoja, ottakaa huomioon myös yksityisyys ja siihen liittyvät luvat.

Ota huomioon juttujen julkaisuun liittyen mahdolliset luvat, esimerkiksi kuvausluvat. Yksityisyyden takaamiseksi voitte tehdä jutut myös hyödyntäen nimimerkkejä, kirjoittaen muista asioista kuin ihmisistä tai hyödyntämällä kuvia, joissa ei näy ihmisiä. Juttuja ei myöskään tarvitse julkaista oman ryhmän ulkopuolelle, vaan voitte ihastella niitä itse.