I Media tiedon välittäjänä

Otsikot ja kuvat välittävät tietoa

Erilaisten medioiden – esimerkiksi sosiaalisen median uutisvirran, sanomalehtien ja verkkolehtien
– kautta meillä on mahdollisuus saada tietoa monista eri asioista. Juttuja myös tehdään ja julkaistaan nopealla tahdilla.

Otsikoinnin tehtävänä on herättää yleisön mielenkiinto sekä tiivistää jutun oleellinen asia. Pääasiallisen tekstin tai puheen lisäksi kuvilla ja juttujen otsikoinneilla on merkitystä siihen, millaisen käsityksen lukija tai katsoja jutun sisällöstä saa. Journalistin ohjeiden mukaan kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti. Toimintaideassa harjoitellaan kuvien otsikointeja sekä otsikointien kuvitusta.

Otsikointiharjoitus

1. Valitkaa yhteinen kuva, johon teette pienryhmissä otsikoinnin. Voitte etsiä kuvia esimerkiksi  Valokuvataiteen museon kokoelmista, Finna.fi-palvelusta tai eurooppalaiselta Europeana-sivustolta. Samasta kuvasta tehdyt otsikoinnit havainnollistavat kuinka samasta aiheesta voi kertoa monella eri tavalla.
2. Mitä kuvassa tapahtuu? Missä tilanteessa se on otettu? Mitä haluaisitte kertoa asiasta lukijalle? Miten herättäisitte yleisön mielenkiinnon tutustumaan koko juttuun? Tehkää ryhmissä kaksi otsikointia samalle kuvalle. Toinen otsikointi mahdollisimman totuudenmukaisesti ja toinen puolestaan harhaanjohtavasti.
3. Käykää otsikoinnit lopuksi yhdessä läpi ja valitkaa mielenkiintoisin otsikointi.

Kuvitusharjoitus

1. Valitkaa otsikko, johon etsitään tai tehdään kuvitus. Otsikon voi valita aiemman osion perusteella, sanomalehdestä tai verkossa jo julkaistusta jutusta.
2. Jokainen ryhmä tekee otsikkoon kaksi kuvitusta: yhden, joka sopii otsikkoon ja toisen, joka johtaa lukijaa harhaan. Suunnitelkaa kuvitus luovasti ja mielikuvitusta hyödyntämällä. Voitte hyödyntää kameroita, piirustusvälineitä, askarrella kuvan paperilehdestä tai tehdä kuvamuokkauksia.
3. Käykää lopuksi kuvitukset yhdessä läpi ja verratkaa kuvituksia alkuperäiseen otsikon kuvitukseen. Miten kuvitukset eroavat toisistaan? Miten kuvitukset vaikuttavat mielestänne jutun tulkintaan? Miten juttujen kuvitukset vaikuttavat juttujen luotettavuuteen? Keskustelkaa lopuksi valituista harhaanjohtamisen keinoista ja siitä, millaista haittaa huonosta tai harhaanjohtavasta kuvituksesta voi yleisölle olla.

Lisää kuvia voit myös löytää Valokuvataiteen museon Flickr-tililtä:
flickr.com/photos/valokuvataiteenmuseo
Tilillä on satoja kuvia Valokuvataiteen museon kokoelmista. Kuvien käyttö on vapaata, mutta kuvien yhteydessä tulisi mainita valokuvaajan nimi ja lähteenä Suomen valokuvataiteen museo sekä verkkokäytössä linkki museon Flickr-tilille.

 

Ohjeet kuvan tulkintaan

Kun katsot valokuvaa pohdi

Yleisilmettä:
• Millainen on valokuvan yleistunnelma? Miten muuten kuvailisit kuvaa; onko kuva pelkistetty, rauhallinen, abstrakti, maisemakuva tai henkilökuva jne.?
• Kuinka paljon valokuva liittyy itse uutiseen? Onko kuva uutiskuva, eli otettu tiettyä ajankohtaista uutista varten, vai onko se kuvituskuva, joka kuvittaa tekstiä?

Kuvanrakentamisen keinoja:
• Miten kuvan valo, sommitelma, rytmi, kuvakulma ja värit vaikuttavat kuvaan?
• Miten valokuvaaja on päättänyt rajata kuvan? Mitä jää kuvan ulkopuolelle?

Kuvaajan vaikutusta:
• Miten kuvaajan läsnäolo tai asema näkyy kuvassa? Millainen suhde kuvaajalla on kuvattavaan?
• Haluaako kuvaaja vahvistaa kuvallaan jotain tietoa, asennetta tai näkökulmaa? Millaisia
muita näkökulmia samaan aiheeseen voisi olla?

Kuvan julkaisualustaa:
• Valokuvaan vaikuttaa vahvasti, missä ja milloin se julkaistaan. Mieti, miten kuvaan vaikuttaa onko se julkaistu esimerkiksi Facebookissa, lööpin yhteydessä tai museossa.