I Media tiedon välittäjänä

Onko juttu luotettava?

Toimintaidean tavoitteena edistää median tulkinta- ja analyysitaitoja erityisesti luotettavuuden arvioimisen näkökulmasta.

Mitä analysoidaan?

Tekstit voivat olla muodoltaan esimerkiksi sanomalehtiuutisia, verkkotekstejä tai uutisvideoita. Jaa osallistujat pienryhmiin ja anna heille tehtäväksi valita yksi mediateksti
analysoitavaksi. Mediatekstien erilaisuuden vuoksi olisi hyvä, mikäli mediatekstit valittaisiin eri lähteistä. Voitte käyttää pohjana esimerkiksi tehtävässä 2 kerättyjä tietolähteitä.

Analyysi

Anna osallistujille tehtäväksi analysoida valittu mediateksti seuraavien kysymysten pohjalta. Voit muokata ja soveltaa kysymyksiä osallistujien ja analysoitavien mediatekstien mukaan. Kootkaa vastaukset yhdessä sovitusti, esimerkiksi ajatuskartalle, ranskalaisin viivoin tai kirjoitustehtävänä. Kysymykset on muokattu tähän tehtävään kansainvälisen kirjastoseuran IFLAn tekemän ja Suomen kirjastoseuran suomentaman Tunnista valeuutinen -materiaalin pohjalta. Juliste on tulostettavissa Helmet-sivustolta.

Tarkista taustat
• Missä juttu on julkaistu? Vaikuttaako jutun julkaisija luotettavalta?
Kuka on tekijä?
• Onko jutussa tietoa jutun kirjoittajasta? Vaikuttaako tekijä luotettavalta?
Tarkista päivämäärä
• Milloin uutinen on julkaistu? Onko se enää ajankohtainen?
Tarkista asenteesi
• Mieti, voivatko omat ennakkoluulosi vaikuttaa arvioosi uutisesta.
Lue koko juttu
• Mitä aihetta juttu käsittelee? Vastaako otsikko juttua? Kenen näkökulma tulee jutussa esiin jakenen ei? Tuodaanko näkökulmat jutussa esiin?
Mihin juttu perustuu?
• Mainitaanko jutussa lähteitä? Mihin lähteeseen juttu perustuu? Onko jutussa linkkejä? Ovatko käytetyt lähteet mielestäsi uskottavat jutun aiheen kannalta?

Analyysin tulokset

Keskustelkaa tuloksista ja analyysin suorittamisesta. Miltä luotettavuuden arviointi tuntui? Miten eri lähteistä löydetyt mediatekstit poikkesivat toisistaan?

 

Mikä tekee mediasta luotettavaa?

Suurin osa suomalaisesta ammattimediasta on sitoutunut noudattamaan journalistin ohjeita.
Journalistin ohjeet ovat Julkisen sanan neuvoston tuottama ohjeistus, jonka tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä
keskustelua.

Moni kohta ohjeissa käsittelee luotettavan tiedon tuottamista, esimerkiksi journalistin ammatillista asemaa, tiedon hankkimista ja korjaamista sekä virheiden korjaamista. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Journalistin on tarkistettava tiedot mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu. Ohjeiden mukaan tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. Journalistin ohjeet löydät kokonaisuudessaan osoitteesta jsn.fi/journalistin_ohjeet.

Kaikki mediasisältöjen tuottajat eivät ole ammattijournalisteja, tai eivät muusta syystä ole sitoutuneet journalistin ohjeisiin. Esimerkiksi blogaajat ja vlogaajat ja muut sosiaalisen median vaikuttajat tuottavat, julkaisevat ja jakavat paljon tietoa. Monet eri ihmiset ja tahot kirjoittavat blogeja ja tuottavat sisältöä. Tästä syystä yhtenäisiä linjauksia voi olla hankala tehdä eikä esimerkiksi yhtenäistä eettistä ohjeistusta sosiaalisen median sisällön tuottajille ole. Eräät yhteisöt ovat kuitenkin luoneet omia eettisiä ohjeistuksia.

Lisätietoja:
Blogimediat ja eettiset ohjeet
Yle Oppiminen: ”Mistä tunnistaa some-mainoksen? Satu Apukka kertoo”