I Media tiedon välittäjänä

Pelkkää feikkiä

Tässä toimintaideassa tavoitteena on oppia tunnistamaan erilaisia harhaanjohtavia mediasisältöjä verkosta ja laajemmin nykyisestä mediakulttuurista. Toimintaidea pohjautuu osallistujien itse tekemiseen, osaamisen jakamiseen ja vertaisopettamiseen. Valitse toimintaa varten etukäteen jokin neutraali juttu mediasta, jonka pohjalta osallistujat tekevät harhaanjohtavia juttuja. Tavoitteena on oppia itse tekemällä kriittistä ajattelua ja tunnistamaan harhaanjohtamisen tapoja mediasta.

Alkukeskustelu

Tutustu seuraavan sivun Pelkkää feikkiä? -julisteeseen ja erilaisiin tapoihin johtaa harhaan. Voit tilata painettuja A2-kokoisia julisteita maksutta osoitteesta mediataitokoulu.fi/tilaa tai ladata julisteen osoitteesta mediataitokoulu.fi/feikkia. Keskustelkaa aluksi harhaanjohtavasta tiedosta seuraavien keskustelukysymysten avulla:
• Oletteko törmänneet mediassa tietoon, joka ei ole pitänyt paikkaansa?
• Missä medioissa mielestänne on eniten virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa?
• Kuka on harhaanjohtavan tiedon tehnyt tai kuka sitä on levittänyt?
• Miksi harhaanjohtavaa tietoa mielestänne tehdään?

Julisteeseen tutustuminen

Jaa osallistujat korkeintaan yhdeksään pienryhmään ja esittele julisteen mukaisesti lyhyesti yhdeksän eri tapaa johtaa harhaan.

Harhaanjohtavat mediatekstit

Anna pienryhmille tehtäväksi tehdä valitsemasi alkuperäisen jutun pohjalta harhaanjohtava mediateksti. Tämä voi olla esimerkiksi klikkiotsikko, kirjoitus näennäistieteen näkökulmasta, salaliittoa pohtiva juttu tai harhaanjohtava mainos. Harhaanjohtavia sisältötyyppejä sisältäviä juttuja voi tehdä esimerkiksi vlogeiksi, blogeiksi, uutisiksi, sosiaalisen median päivityksiksi tai meemeiksi.

Teosten esittely

Esitelkää tuotokset koko ryhmälle tai pienryhmien kesken ja käykää läpi harhaanjohtamisen tavan mukaisesti tehdyt esimerkit. Keskustelkaa lopuksi sisältötyyppien tunnistamisesta seuraavien kysymysten avulla: Miten teitte harhaanjohtavan sisällön, millaisia keinoja hyödynsitte? Oliko esimerkin tekeminen vaikeaa? Oletteko törmänneet vastaaviin harhaanjohtaviin sisältöihin aiemmin? Miten harhaanjohtavan sisällön voi mielestänne parhaiten tunnistaa?

Loppukeskustelu

Pohtikaa lopuksi lopuksi harhaanjohtamisen merkitystä. Millaisia käytännöllisiä ja eettisiä ongelmia harhaanjohtamiseen voi liittyä ja mitä siitä voi seurata? Miksi vastaavia harhaanjohtavia juttuja mielestänne tehdään? Kuka harhaanjohtamisesta hyötyy? Kuka kärsii?

Pelkkää feikkiä? -juliste

Tiedostokoko: 2 mB