I Media tiedon välittäjänä

Mitä media opettaa?

Päättäkää ajanjakso, jonka aikana kirjaatte ylös uusia asioita, joita opitte erilaisten medioiden avulla. Tehtävässä kirjataan yhdessä ylös uusia asioita, joita on opittu mediasta, esimerkiksi viikon aikana.

Millaista tietoa on nähty, kuultu tai luettu? Minkä median kautta uusi asia opittiin? Onko kenties opittu tekemään itse jotain median avulla? Tavoitteena on tehdä näkyväksi median merkitystä oppimisessa.

Tehtävässä voi hyödyntää tulostettavan mediakuvan tyhjää tilaa uusien mediasta opittujen asioiden kirjaamisessa tai niiden piirtämisessä. Jos tehtävä on kotiläksy tai muuten tehdään kotona, se tekee myös kotiväelle näkyväksi median ja oppimisen yhteyksiä.

Kootkaa lopuksi opittuja asioita yhteen ja keskustelkaa siitä, mitä muuta olisi mukava oppia tai mistä ottaa selvää. Tätä keskustelua voi edelleen hyödyntää esimerkiksi oman jutun (kts. ”Tehdään oma juttu! -tehtävä) tai tutkimuksen tekemisen (kts. ”Tutkitaan itse!” -tehtävä) pohjana. Tai ehkä ryhmässä voidaan opettaa toisille asioita, jotka itse opittiin mediasta?