I Media tiedon välittäjänä

Mediakulttuuri täynnä tietoa

Perimätiedoksi kutsutaan tietoa, jota on välitetty suullisesti sukupolvilta toisille esimerkiksi kertomalla tarinoita ja välittämällä perinteitä. Tietoa voidaan jakaa ja välittää monien erilaisten medioiden väityksellä. Tietoa on maailmassa saatavilla valtava määrä ja sitä voidaan etsiä eri tavoin. Tämän toimintaidean tavoitteena on havainnollistaa eri tietolähteiden moninaisuutta sekä tiedonhaun mahdollisuuksia ja kehittää ymmärrystä tavoitteellisesta tiedonhausta.

Tietolähteiden moninaisuus

Meillä on omien aistiemme, kokemustemme ja muiden ihmisten kertomien asioiden lisäksi mahdollista saada ja välittää tietoa erilaisten medioiden avulla. Keskustelkaa ja kootkaa ylös kaikkien nähtäville kaikki erilaiset tietolähteet, joita tiedätte. Tietolähteet voivat olla konkreettisia paikkoja ja toimijoita, esimerkiksi kirjastot ja museot tai ne voivat olla mediavälineitä, -sovelluksia tai -sisältöjä kuten sosiaalisen median palvelut (Twitter, Instagram, Facebook, Kik, Jodel, Snapchat).

Erilaiset tietolähteet

Keskustelkaa tietolähteiden eroista. Millaista tietoa eri tietolähteiden voidaan välittää? Kuka tietoa
tuottaa (ammattitoimittajat, tutkijat, asiantuntijat, ketkä tahansa palvelun käyttäjät)? Missä muodossa tietoa esitetään (kuvat, tekstit, puhe, äänet, videot)? Mitkä tietolähteet ovat mielestänne luotettavimpia ja miksi?

Tiedonhaku

Tiedonlähteitä voivat olla mahdollisuuksista riippuen esimerkiksi:

 • Oppi- ja tietokirjat
 • Sanoma- ja aikakauslehdet
 • Televisio
 • Radio
 • Internet
 • Verkkolähteissä voit jakaa ryhmille eri hakukoneita,
  esimerkiksi Google, Yahoo, Ask, DuckDuckGo, IxQuick, Yandex, Wolfram Alpha
 • Sosiaalisen median palvelut
 • Haastattelut ja muilta ihmisiltä kysyminen
 • Eri tahojen, kuten YK:n tai OECD:n, tuottamat ja kokoamat tilastoaineistot
 • Globalis-tietokanta

Loppukeskustelu ja tietolähteiden arviointi

Käykää läpi tiedonhaun tulokset niin, että ryhmät voivat pareittain kertoa tiedonhaustaan ja vertailla
tuloksia keskenään.

 • Löytyikö tietoa etsittävästä aiheesta?
 • Kuinka kattavasti tietoa oli löydettävissä?
 • Millaista tieto oli muodoltaan?
 • Oliko tietoa helppoa etsiä?
 • Mitä hyötyjä tai haasteita tietolähteen hyödyntämisessä oli?
 • Oliko löydetty tieto mielestänne luotettavaa?

Verratkaa keskustelujen perusteella eri tietolähteitä ja niiden mahdollisuuksia tietoa etsiessä. Voitte koota tulokset yhteen tiedonhaun ajatuskartaksi.

Eri lähteiden avulla on mahdollista etsiä tietoa eri tavoin, erilaisista aiheista. Kaikkea tietoa ei välttämättä löydy jokaisesta tietolähteestä. On tärkeää kiinnittää huomiota tietolähteiden moninaisuuteen ja niiden tarkoituksen mukaiseen käyttöön. Etukäteissuunnittelu voi helpottaa tiedonhakua.

Voitte tutustua oman lähiympäristönne tietolähteisiin myös tekemällä vierailun kirjastoon tai museoon tai sopimalla vierailun esimerkiksi paikalliseen mediaan, kuten lehden toimitukseen.