Kysymyksiä lasten kanssa käsiteltäväksi

Pelien sosiaalisuus

Pelien sosiaalisuus

Kuinka peleissä vietetään aikaa kaverien kanssa? Onko kaverisuhteita myös pelin ulkopuolella? Kuinka toimitaan peliympäristöissä sosiaalisesti taitavasti? Kuinka perheen kesken vietetään aikaa yhdessä?

 

Pelit ovat luonteva tapa lapselle viettää yhteistä aikaa samanhenkisten kavereiden kanssa. Pelit voivat kehittää sosiaalisia taitoja kuten kommunikaation ja ryhmätoiminnan tapoja. Pelikaverit vertautuvat perinteisiin, pelin ulkopuolisiin kavereihin ja kaverisuhteilla sekä hyväksytyksi tulemisella on suuri merkitys lapsen positiiviseen kasvuun. On kuitenkin hyvä tietää myös tässä tapauksessa, mitä pelissä tapahtuu ja kenen kanssa siellä vietetään aikaa. Pelaamalla lapsen kanssa voi osoittaa kiinnostusta tämän sosiaalisesta piiristä.