Tuntimallit

Tunti 2

Tunti 2: Millaista tarinaa kuvillani kerron?

Kohderyhmä: Peruskoulun luokka-asteet 5-8

Tavoite: Oppilaat keskustelevat, millaisena haluavat tulla kuvatuksi, millaisena haluavat olla kuvassa sekä millaista tarinaa kuvat kertovat itsestä.

Millainen on hyvä omakuva?

Kesto: 15 minuuttia

Tavoite: Oppilaat tunnistavat omia ja toisten tapoja arvioida netissä julkaistuja kuvia. Tiedostaa kuvien julkaisemiseen, muokkaamiseen ja kommentointiin liittyvää sukupuolitapaisuutta.

Tarvikkeet: Post-it-lappuja noin kolme per oppilas

Jaa oppilaille post-it-lappuja esimerkiksi kolme kappaletta per oppilas. Ohjeista oppilaita kirjaamaan kullekin lapulle yksi asia, joka tekee heidän mielestään omakuvasta tai profiilikuvasta hyvän: sellaisen, jonka haluaisi julkaista sosiaalisessa mediassa. Laput kootaan seinälle tai taululle. Kun kaikkien laput ovat esillä, niitä luetaan ja tutkitaan yhdessä. Oppilaiden kirjaamia hyvän omakuvan ominaisuuksia voidaan ryhmitellä ja luokitella sekä keskustella, millaiset asiat omalle ryhmälle ovat tärkeitä (esimeriksi ilmeet, tunnelma, värimaailma, ulkonäkö, tilanne, hauskuus).

Voit ohjata keskustelua seuraavien kysymysten avulla:

 • Millä perusteella oppilaat valitsevat, millaisia kuvia he julkaisevat itsestään sosiaalisessa
  mediassa?
 • Kuka päättää, millaiset kuvat ovat hyviä?
 • Mistä kuviin liittyvät odotukset muodostuvat?
 • Miten oppilaat suhtautuvat, jos heidän julkaisemansa kuvat eivät saa yhtään tykkäyksiä tai kukaan ei kommentoisi niitä?

Yllättikö saamasi kommentti?

Kesto: 25 minuuttia

Tavoite: Oppilaat tunnistavat omia ja toisten tapoja arvioida netissä julkaistuja kuvia.

Tarvikkeet: Post-it-lappuja

Jaa oppilaat 3-4 hengen ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle nippu post-it-lappuja. Ohjeista oppilaita miettimään, millaisia kuvia heidän ikätoverinsa julkaisevat. Ohjeista oppilaat lavastamaan erilaisia profiiili- tai tilannekuvia esimerkiksi näyttelemällä tai draaman keinoin. Kukin ryhmä esittelee omat kuvansa muille ryhmille.

Ohjeista muita miettimään, miten ryhmän esittämää kuvaa voidaan kommentoida netissä. Ryhmät kirjoittavat kommenttinsa post-it-lapuille. Esityksen jälkeen käydään post-it-lapuille kirjoitettuja kommentteja läpi ja pohditaan kommenttien herättämiä ajatuksia ja tunteita. Voit ohjata keskustelua seuraavien kysymysten avulla:

 • Miltä kommentin kuuleminen tuntui?
 • Oliko jokin kommentti yllättävä, odottamaton?
 • Miten ryhmän oma ajatus kuvan viestistä vastasi kommenttiryhmän saamaa mielikuvaa?
 • Voisiko tämän kuvan oikeasti jakaa verkossa? Miksi/Miksi ei?

Loppukeskustelu

Palaa tunnin alussa käsiteltyihin teemoihin ja kokoa tunnilla käytyä läpi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Millä tavoin netissä luodaan identiteettiä / kuvaa itsestä?
 • Missä määrin sitä tehdään tarkoituksellisesti, entä tahattomasti?
 • Millaisia odotuksia kuvan julkaisemiseen liittyy?
 • Millainen kommentointi saa hyvälle mielelle, entä millaiset asiat tuottavat mielipahaa?
 • Ymmärtävätkö muut, mitä (profiili)kuvilla tavoitellaan?
 • Mitä oppilaat ajattelevat oppitunnin jälkeen itsensä ilmaisemisesta verkossa?
 • Voisiko itseä ja omaa tarinaansa kuvata toisin kuin aiemmin? Miksi, miksi ei?

Sosiaalisen median sukupuolinormeista voi keskustella esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Eroavatko tyttöjen ja poikien omakuvat toisistaan? Miten? Mikä eroavaisuuksiin mahtaa olla syynä?
 • Kommentoidaanko tyttöjen ja poikien omakuvia eri kriteerein
 • Miten kommentointi eroaa, esimerkiksi millaista kieltä käytetään kannustamiseen tai arvosteluun? Miten tytöt kommentoivat toisten tyttöjen kuvia, entä poikien ja päinvastoin?
 • Millaisesta itsensä ilmaisemisesta / kuvaamisesta tykätään tyttöjen ja poikien kohdalla?
 • Entä jos joku toimii sukupuolinormien vastaisesti, miten tähän suhtaudutaan sosiaalisessa mediassa? Miksi?