Lait pätevät myös netissä

Lait pätevät myös netissä

Nuorilla voi olla käsitys, että kaikki netistä löytyvät kuvat ovat vapaasti käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ole. Netistä löytyvää kuvamateriaalia ei saa vapaasti kopioida, julkaista uudessa yhteydessä tai välittää edelleen, ellei siihen ole materiaalin yhteydessä erikseen annettu lupaa. Tekijänoikeuslaki suojaa netissä julkaisevaa ja velvoittaa huomioimaan muut.

Netinkäyttöä säätelevät lait, joiden tarkoituksena on turvata jokaisen oikeuksia. On hyvä tietää, mitä netissä voi laillisesti julkaista ja miten toisten kuvia voi halutessaan lainata rikkomatta tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeutta loukataan silloin, kun toisen tekemiä teoksia, kuten valokuvia, musiikkia tai videoita, kopioidaan, muokataan ja levitetään luvatta tai kun toisen tekemä tuotos esitetään omana teoksena. Tekijänoikeussuojatun sisällön käyttämisestä ja jakamisesta voi saada sakko- tai vankeusrangaistuksen. Oikeuksien rikkomisesta voi tulla maksettavaksi myös vahingonkorvaus. Korvausvastuu koskee myös alaikäisiä.

Netissä on sivustoja, joista löytyy vapaasti käytettäviä materiaaleja, kuten kuvia ja musiikkia, hyödynnettäväksi vaikkapa koulutöissä ja blogeissa. Esimerkiksi Creative Commons – lisensoituja kuvia, videoita, musiikkia ja tekstejä saa käyttää lisenssiehdoissa määriteltyihin tarkoituksiin, usein riittää kunhan alkuperäisen tekijän nimi mainitaan ja oma tuotos jaetaan myös vastaavin ehdoin.

Tekijänoikeus kannustaa huomioimaan muut

  1. Jos haluaa julkaista tai levittää muiden ottamia valokuvia tai muita teoksia internetissä, tulee siihen pääsääntöisesti aina pyytää kuvaajan tai tekijän lupa.
  2. Valokuvaajalla on myös oikeus päättää kuvan muuntelemisesta, joten toisen ottamaa kuvaa ei saa ilman lupaa julkaista muokattunakaan.
  3. Vaikka valokuvaaja antaisi käyttää kuvaansa kerran tiettyyn sovittuun tarkoitukseen, tekijänoikeudet pysyvät edelleen hänellä. Lupa tulee edelleen pyytää kaikkeen sovitun ulkopuolella olevaan käyttöön.
  4. Tekijänoikeudellisesti suojattuja elokuvajulisteita ja maalauksia saa esiintyävalokuvissa, mikäli ne ovat kuvan kannalta toisarvoisessa asemassa. Tunnettuja rakennuksia saa kuvata ja julkaista vapaasti, ei kuitenkaan ansiotarkoituksessa.
  5. Jos haluat käyttää muiden tekemää musiikkia julkiseksi tarkoitetuissa videoissa (esim. YouTubessa), tarvitset siihen musiikin tekijän ja esittäjän luvan.
  6. Vaikka tekijällä on oikeus kuvaansa ja videoonsa, tulee hänen kuitenkin huomioida niissä esiintyvien henkilöiden oikeus yksityisyydensuojaan. Kuvan kohteella on joissain tapauksissa oikeus kieltää loukkaavan kuvan käyttö.

Kuvien vastuullinen käyttö tarkoittaa myös sitä, ettei levitä julkaisuissaan toisten yksityiselämää koskevaa tietoa tai loukkaa muiden kunniaa. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisellä tarkoitetaan sitä, että netissä esitetään toisen yksityiselämästä tietoa, vihjauksia tai kuvia, jotka aiheuttavat vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kunnianloukkauksessa on kyse epäkunnioituksen osoittamisesta, joka tapahtuu tavallisesti esittämällä toisesta valheellisia tai loukkaavia tietoja tai levittämällä epäasiallisia vihjauksia.

Laittomasta toiminnasta jää nettiin tiedot, joiden avulla rikoksentekijä voidaan tarvittaessa jäljittää. Yleensä palvelun ylläpidolle voi ilmoittaa käyttösääntöjen vastaisesta toiminnasta, kuten kiusaamisesta. Ylläpito päättää mahdollisista toimenpiteistä ilmoituksen tarkastettuaan. Sääntöjä rikkovalle käyttäjälle voidaan antaa huomautus tai estää palvelun käyttö määräaikaisesti. Useat tai vakavat sääntörikkomukset johtavat useimmiten tunnuksen poistamiseen.

Kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon esittämisestä voidaan tuomita sakkoihin tai jopa vankeusrangaistukseen. Rikoskynnyksen ylittyessä tuomittu joutuu myös korvaamaan oikeudenkäyntikulut, joihin kuuluvat omat ja vastapuolen oikeudellisen avustajan palkkiot. Rikoskynnys voi ylittyä netissä helposti, ellei omaa vastuuta ja loukkaavien tekojen vakavuutta ymmärretä. Ajattelematon toiminta voi johtaa koviin rangaistuksiin, koska loukkaukset ovat monien nähtävissä.