Kannattaako kaikki jakaa?

Intiimejä kuvia ei kannata jakaa

Intiimejä kuvia ei kannata jakaa

Kaikkia valokuvia ei kannata jakaa edes luottamuksellisesti ystävien kesken. Kuvien julkaisemisen mahdollisia seuraamuksia voi olla vaikeaa arvioida ennalta. Esimerkiksi parisuhteessa on saatettu jakaa intiimejä (alastomia tai vähäpukeisia) kuvia, jotka ovat ristiriitojen jälkeen päätyneet kaikkien nähtäväksi. Nuori voi myös altistaa itsensä seksuaaliselle hyväksikäytölle, jos jakaa itsestään arkaluontoisia kuvia tietämättä tarkkaan, kuka kuvia tulee katsomaan.

Intiimien kuvien ottaminen ja lähettäminen ihastuksen kohteelle, seurustelukumppanille ja joskus tuntemattomallekin henkilölle on eritoten nuorten keskuudessa yleistyvä ilmiö. Seksisävytteisten kuvien ottaminen itsestä voi olla nuoren tapa ottaa eroa vanhemmistaan, saada huomiota ja ihailua sekä toisaalta testata omaa viehättävyyttään oman identiteettikehityksensä tueksi.

Erilaiset kuvapainotteiset verkkoportaalit pullistelevat nuorten lataamia omakuvia, joissa osassa poseerataan vähäpukeisesti. Nuorella ei välttämättä ole ymmärrystä siitä, mitä omasta seksuaalisuudesta voi ja kannattaa jakaa julkisesti. Heille on voinut muodostua käsitys, että aikuismaailmassa voidaan estoitta jakaa itsestään kaikkein intiimeimmätkin asiat ja myös repostella toisten kokemuksia. Kuvat keräävät huomiota, jota niillä haetaan. Nuorten sosiaalisuutta leimaakin kiinnostus saada palautetta omasta sukupuolestaan, jotta omaa seksuaalista identiteettiä kyetään hahmottamaan. Positiivisten kommenttien rinnalla voi kuvista tulla myös satuttavaa, pilkallista palautetta. Kuva verkossa voi siis olla positiivinen itsetunnon pönkittäjä tai kääntyä kiusaamisen välineeksi.

Aikuinen voi törmätä nuorta esittäviin intiimeihin kuviin, jotka herättävät huolen mahdollisesta laittomuudesta. Kuva voi osua silmiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai koulumaailmassa saattaa huomata oppilaiden puhelimissa kiertävän kuvaviestejä. Nuorelle on usein kova paikka, kun väärinkäytetyt kuvat paljastuvat aikuiselle. Tunteet voivat vaihdella häpeästä vihaan ja pettymykseen. Kiusaamis- tai hyväksikäyttötapauksissa nuorelle on tärkeää kertoa, etteivät hyväuskoisuus ja luottavaisuus ole rikos.

Kaikkiin nuorta esittäviin intiimikuviin ei liity ongelmaa. Nuoren kanssa on ensitilassa selvitettävä, mihin käyttöön ja kenelle kuva on otettu. Kaikissa epäselvissä kohdissa on suositeltavaa konsultoida poliisia. Poliisin suositus on, että eritoten aikuisten nuorille lähettämät yksittäisetkin seksisävytteiset kuvat ja viestit otettaisiin kotona ja koulussa vakavasti ja ilmoitettaisiin poliisille. Jos on syytä epäillä alaikäiseen kohdistunutta seksuaalirikosta, kaikkia nuorten kanssa toimivia ammattilaisia velvoittaa laki tekemään niin lastensuojelu- kuin rikosilmoituksen.

Lainsäädäntö ja intiimit kuvat

Valokuva tai video voi olla sukupuolisiveellisyyttä loukkaava, jos henkilö pitää sitä oikeudetta hallussaan tai valmistaa sellaisia levitystarkoituksessa ja kuva esittää alle 18-vuotiasta seksuaalisen toiminnan kohteena.

Suomalainen lainsäädäntö puuttuu tilanteisiin, joissa alle 18-vuotiasta esittävä sukupuolisiveellisyyttä loukkaava kuva joutuu oikeudettomasti (luvatta) jonkun saataville tai joku valmistaa niitä tarkoituksenaan levittää kuvia. Jos seurusteleva pari ottaa toisistaan kuvia tai jompikumpi ottaa itsestään intiimejä kuvia, ei tämä täytä rikoksen tunnusmerkkejä, sillä kuvienottoon ja hallussapitoon on lupa. Seurustelusuhteessa tapahtuvaa kuvaamista on arvioitava myös suojaikärajan näkökulmasta. Nyrkkisääntönä voitaneen pitää sitä, että jos on ”lain myöntämä lupa” seksiin, on seurustelusuhteen sisällä myös lupa kuvata tai videoida intiimejä tilanteita molempien osapuolten siihen suostuessa. Mutta jos kuva tai video vuotaa kolmannelle osapuolelle luvatta, voidaan jo puhua teosta, jossa rikoksen tunnusmerkistö saattaa täyttyä.

Myös täysikäisten kesken kuvien lähettäminen ja levittäminen luvatta voidaan jossain tilanteissa tulkita rikokseksi. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen voidaan katsoa tapahtuneeksi, jos henkilö oikeudettomasti esittää toisen henkilön kuvan lukuisille ihmisille siten, että tapahtuma on omiaan tuottamaan vahinkoa tai kärsimystä kuvan kohteena olevalle.