Kannattaako kaikki jakaa?

Mitä jaat, kenelle ja miten?

Kannattaako kaikki jakaa?

Kameran muistikortilla tai kännykässä oleva kuva tai video ei ole vielä julkaistu. Kun se ladataan sosiaaliseen mediaan, tulee siitä samalla julkaisu. Itse otettujen kuvien julkaiseminen onkin hauska tapa jakaa ikimuistoisia hetkiä muiden kanssa.

Julkaisemiseen liittyy tiettyjä seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon. Tärkein asia on muistaa, että verkkoon julkaistua kuvaa tai videota ei välttämättä saa sieltä koskaan kokonaan poistettua.

Oman tuotoksen kuvaaminen ja julkaiseminen ovat kaksi eri asiaa lain näkökulmasta. Vaikka esimerkiksi julkisella paikalla saa kuvata yksittäisiä ihmisiä, sitä ei välttämättä saa julkaista ilman henkilön suostumusta. Hyvä sääntö on, että kuvien julkaisemiseen pyydetään aina lupa kuvassa olevalta henkilöltä.

Sekä kuvaamisen että julkaisemisen suhteen kannattaa käyttää harkintaa:

1) Onko kohdetta lupa kuvata?

2) Voiko kohteesta otetun kuvan julkaista?

Missä saa kuvata?

Julkisella paikalla voi kuvata vapaasti myös yksittäisiä henkilöitä. Julkinen paikka on sellainen, johon kaikilla on vapaa pääsy. Julkisia paikkoja ovat esim. kadut, puistot, torit, juna-asemat, linja-autoasemat ja kauppakeskusten yleiset alueet.

Yleisölle avoimissa yksityisissä liiketiloissa kuvaaminen on sallittua. Omistajalla on kuitenkin mahdollista valikoida asiakkaansa ja siten vaatia kuvaajaa poistumaan.

Sen sijaan kotirauhan tai julkisrauhan piiriin kuuluvissa paikoissa kuvaaminen edellyttää asianomaisen lupaa. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat kaikki asumiseen tarkoitetut tilat, kuten  asunnot, niiden piha-alueet ja hotellihuoneet sekä käymälät ja pukeutumistilat. Julkisrauhan suojaamia paikkoja ovat yleisöltä suljetut yleiset tilat, kuten virastojen ja laitosten yleisöltä suljetut osat, aidatut piha-alueet sekä suljetut yksityistilaisuudet. Mikäli oikeudettomasti kuvaa ihmisiä koti- tai julkisrauhan piiriin kuuluvissa paikoissa, voi syyllistyä salakatseluun.

Muiden kuvia ei saa jakaa

Henkilötiedolla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi. Tämän mukaisesti esimerkiksi valokuvan, josta henkilö on tunnistettavissa, katsotaan olevan henkilötieto. Kouluyhteisössä valokuva on melko helposti liitettävissä tiettyyn oppilaaseen ilman oppilaan nimeäkin.

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

1. Valokuvat saavat automaattisesti lain turvaaman tekijänoikeussuojan tai sitä muistuttavan lähioikeudellisen suojan.
2. Tekijänoikeussuojan saavat kaikki luovuutta ja omaperäisyyttä ilmentävät valokuva- ja elokuvateokset. Lähioikeudellista suojaa nauttivat tavalliset arkipäivän valokuvat ja videoinnit.
3. Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä kuviensa julkaisemisesta ja levittämisestä.
4. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Tavallisten valokuvien ja videointien suoja-aika on voimassa 70 vuotta kuvan valmistumisvuoden päättymisestä.
5. Hyväksyessäsi työsopimuksia tai nettipalveluiden sopimusehtoja, saatat luopua osasta oikeuksiasi omiin tuotoksiisi. Onkin hyvä aina olla tietoinen, kuinka suuren siivun tekijänoikeudestaan on luovuttamassa pois.
6. Tekijänoikeuden ansiosta taiteilijat voivat pyytää korvausta töittensä myymisestä, julkaisemisesta, esittämisestä ja käyttämisestä. Tämä mahdollistaa sen, että luovan työn tekijät voivat ammattimaisesti tienata elantonsa.

Mitä jaat, kenelle ja miten?

Avoimelle nettisivulle ladattu kuva on kaikkien sivun löytävien nähtävillä. Monissa sosiaalisen median palveluissa kuvien näkyvyyttä voi kuitenkin rajata haluttuun käyttäjäryhmään. Opettelemalla rajaamaan kuvien katseluoikeuksia pystyy ennaltaehkäisemään oman materiaalin mahdollista väärinkäyttöä. Kannattaa myös miettiä, millä välineellä kuvan jakaa: pikaviestimellä muutamalle vastaanottajalle vai yhteisöpalvelussa kaikille kontakteille.

Ennen kuvan jakamista kannattaa aina pysähtyä miettimään, keiden kaikkien haluaa kuvan näkevän. Jos kuva on sisällöltään sellainen, että sen saa huoletta nähdä kuka tahansa, sen voi julkaista heti kaikille. Jos taas kuva halutaan näyttää vain tietyille henkilöille, kannattaa se mieluummin jakaa vain heille. On kuitenkin muistettava, että jaetusta kuvasta tai videosta voi tulla julkinen, vaikka sitä ei olisi sellaiseksi tarkoitettu. Kuvan saaneet voivat julkaista sen verkkoon ilman lupaasi.

Kuvien jakamiseen löytyy runsaasti erilaisia vaihtoehtoja ja niitä kannattaa vaihdella käyttötarkoituksen mukaan. Kännykällä kuvia voi lähettää kavereille esimerkiksi multimediaviestinä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lähettäminen on maksullista, elleivät multimediaviestit kuulu kiinteähintaiseen datapakettiin. Kuvan voi jakaa myös älypuhelimen pikaviestisovelluksilla, kuten Whatsappilla tai Kik Messengerillä. Tällöinkin veloitetaan netinkäytön maksu, ellei käytössä ole kiinteähintaista datapakettia tai wifi-verkkoa.

Verkon yli toimiviin jakopalveluihin, kuten Dropboxiin ja Skydriveen, voidaan ladata tiedostoja ja linkittää niitä muille. Tällöin tiedostot eivät ole kenen tahansa katsottavissa. Kuvat voi lisäksi laittaa salasanan taakse.

Sähköisesti jaettu kuva voidaan kopioida ja jakaa edelleen. Mikään suojaus tai katseluoikeuksien rajaus ei estä kuvan kopioimista esimerkiksi näytönkaappauksen avulla. Kuvan väärinkäyttöä on lopulta hankala estää. Kannattaa jakaa ainoastaan sellaisia kuvia, joiden eksyminen vääriin käsiin ei aiheuta itselle tai muille haittaa.

Kuvan julkaisemisen yhteydessä kuvaan liitetään usein lisätietoja. Kuvalle voi antaa nimen ja useimmissa julkaisupalveluissa myös kirjoittaa siihen kuvatekstiä, tägätä (engl. tagging) kuvassa olevia ihmisiä tai ilmoittaa sijainnin gps-paikantimen avulla.

Tiedot auttavat löytämään tiettyihin aiheisiin tai henkilöihin liittyviä kuvia verkon tai yksittäisen palvelun kuvavirrasta. Kuvatietojen lisäämiseen liittyvät samat asiat kuin netissä julkaisemiseen muutenkin: kannattaa aina miettiä, haluaako kuvassa oleva ihminen tulla tägätyksi kuvaan, voiko joku loukkaantua kuvatekstistä tai voidaanko sijaintitiedoista päätellä sellaisia asioita, jotka voivat koitua haitaksi.