Minustako hyvä kuvaaja?

Hyviä kuvia itsestä

Hyviä kuvia itsestä

Omakuvassa ollaan itse kuvan kohteena. Silloin huomiopisteet suunnitellaan miettimällä, mitä haluan näyttää kuvassa itsestäni ja mitä taas rajata kuvan ulkopuolelle. Omakuvilla voidaan tuoda esiin itsestä tai omasta elämästä sellaisia puolia, joita halutaan vahvistaa. Ja toisaalta voidaan piilottaa niitä puolia, joita ei koeta itseä voimauttaviksi.

Omakuvan kuvausympäristöksi kannattaa valita paikka, joka auttaa luomaan kuvaan haluttua tunnetta tai sisältöä. Tällaisia ympäristöjä voivat olla luonto, kaupunkimiljöö tai itselle tärkeät paikat. Omakuvassa voi hyödyntää erilaisia esineitä, rooliasuja tai muuta rekvisiittaa tuomaan esiin oman persoonan erilaisia puolia.

Omakuvassa taustana on se ympäristö, jossa kuva otetaan. Jos huomion halutaan kiinnittyvän itseen, pidetään kuvaa rajatessa huoli siitä, ettei taustalla ole ylimääräistä huomionkiinnittäjää. Jos taas omien kasvojen esiintuominen epäilyttää, voi itsensä kuvata mielenkiintoista taustaa vasten. Tai jopa niin, että jää itse taustalle ja ohjaa huomion kiinnittymään vaikka lemmikkieläimeen tai johonkin kuvassa käytettyyn rekvisiittaan. Samoja lähtökohtia voi soveltaa myös muista ihmisistä otettuihin kuviin.

Hyväksi kuvaajaksi voi kehittyä kuka tahansa keksimällä omia mielenkiintoisia otoksia ja kohteita.

Hyväksi kuvaajaksi voi ryhtyä pohtimalla:

1. Millaisia asioita, tunnelmia tai ajatuksia haluan kuvillani kertoa?
2. Mikä tai mitkä ovat kuvani kohteena? Mihin haluan katsojan huomion kiinnittyvän?
3. Millaisessa ympäristössä haluan kohteeni kuvata ja mitä näkyy taustalla?
4. Mitä haluan rajata tai piilottaa kuvan ulkopuolelle?