Kuvaaminen lasten arjessa

Valokuvat itsen ja maailman kuvaajina

Valokuvat itsen ja maailman kuvaajina

Nuoruusiässä kohdataan haasteita, jotka liittyvät yksilöllisen identiteetin vakiinnuttamiseen, vanhemmista irtautumiseen, oman seksuaalisuuden haltuun ottamiseen sekä aikuisen velvollisuuksien hyväksymiseen. Nuori etsii vastauksia kysymykseen ”Kuka ja millainen minä olen?”. Kuvaaminen onkin luonteva tapa ilmaista näkemystä itsestään ja pohtia, millainen minä olen suhteessa toisiin.

Nuori vertaa itseään muihin ja samastuu ystäviensä niihin piirteisiin, jotka haluaisivat itselleen. Tämä muokkaa nuoren minäihannetta hänen toiveidensa ja tarpeidensa suuntaisesti. Tavallisesti nuoret tavoittelevat sisäistä eheyttä samastumalla oman viiteryhmänsä samanlaisuuteen. Tämä ilmenee hyvin lasten ja nuorten ottamissa omakuvissa, selfieissä. Niillä tarkoitetaan itsestä otettuja kuvia, joita jaetaan sosiaalisessa mediassa.

Nuoret jakavat netissä kuvia itsestään ja heitä kiinnostavista asioista. Julkaisemalla omakuvia ja kuvia asioista, jotka ovat heille merkityksellisiä, he kertovat elämästään valikoidusti. Nuoret pyrkivät rakentamaan kuvien avulla näkemystä, jollaisena haluaisivat tulla nähdyiksi. Toisinaan nuoret jäljittelevät julkkisten tyylejä ja poseerauksia omakuvissaan. Samastuessaan julkkiksiin he saavat identiteetilleen uusia rakennusaineksia ja vahvistusta. Lisäksi netissä voidaan leikitellä ja kokeilla erilaisia tapoja ilmentää omaa identiteettiä ja siten vahvistaa omaa yksilöllisyyttä. Kokeilut ja siitä saatu palaute ovat osa nuoren kasvua aikuisuuteen.

Omien kuvien jakaminen netissä on muodostu nut nuorille niin tärkeäksi, että nuoria on kutsuttu kato mua -sukupolveksi. Sen lisäksi, että netissä julkaistaan omia kuvia, siellä jaetaan ja kommentoidaan toisten ottamia kuvia. Kannustus tai mukava kommentti voi tuoda helposti iloa ystävän päivään. Samoin kommenttien turhaan odottaminen tai ikävä heitto voi saada aikaan pahan mielen.

Nuoruusvuosiin kytkeytyvä epävarmuus hyväksytyksi tulemisesta tekeekin toisten kommentoinnista erityisen merkityksellistä. Ne viestivät nuorelle, kelpaako hän, onko hän tarpeeksi hyvä. Riittävä samankaltaisuus viiteryhmän kanssa saa nuoren tuntemaan, että hän kuuluu joukkoon, mutta samanaikaisesti nuoren on pyrittävä erottumaan muista ollakseen tarpeeksi erityinen.

Aikuisen asiallinen ja myönteinen palaute nuoren julkisesti jakamista omakuvista luo perustaa terveen itsetunnon rakentumiselle, kun nuori opettelee arvostamaan itseään omana ainutlaatuisena yksilönään. Sosiaalisessa mediassa vastuullisesti toimiminen edellyttää, että nuori ymmärtää identiteetteihin, yksityisyyteen, omistajuuteen ja tekijyyteen liittyviä näkökulmia.