Kuvia sinusta ja minusta – työkaluja vastuulliseen kuvaamiseen

Kuvia sinusta ja minusta

Tiedostokoko: 4 mB

Kuvia sinusta ja minusta –materiaalissa käsitellään lasten ja nuorten kuvaamiskulttuuria, kuvien ja kuvaamisen merkitystä itseilmaisun välineenä, kuvakerronnan keinoja sekä kuvien verkkojulkaisemisessa ja -jakamisessa huomioitavia seikkoja, kuten toisten oikeuksien huomioimista, yksityisyyden suojaa sekä tekijänoikeuksia.

Materiaali on suunnattu sosiaalisen median käyttöä aloittelevien lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille, erityisesti opettajille. Materiaali sisältää kattavan taustatietopaketin opettajalle sekä 5.-9.-luokkalaisille suunnattuja harjoituksia.

Materiaali on toteutettu osana valtakunnallista Mediataitoviikkoa 2014 ja sen on tuottanut Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, TeliaSonera, Väestöliitto, Mediakasvatusseura, Opetusalan ammattijärjestö ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus.

1
Johdanto
2
Lait pätevät myös netissä
3
Lopuksi

Kuvaaminen lasten arjessa

1
Kännykkä kannustaa kuvaamiseen
2
Valokuvat itsen ja maailman kuvaajina

Minustako hyvä kuvaaja?

1
Merkitykset eivät ole kaikille samoja
2
Hyvän kuvan elementit
3
Hyviä kuvia itsestä

Kannattaako kaikki jakaa?

1
Mitä jaat, kenelle ja miten?
2
Intiimejä kuvia ei kannata jakaa

Tuntimallit

1
Tunti 1
2
Tunti 2
Kuvia sinusta ja minusta – työkaluja vastuulliseen kuvaamiseen