Käyttöopas Uudet lukutaidot -osaamisen kuvauksiin mediakasvatustyössä

Opas antaa vinkkejä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023) laadittujen medialukutaidon osaamisen kuvausten hyödyntämiseen mediakasvatuksessa. Käyttöopas on tarkoitettu kaikille, jotka voivat työnsä kautta tukea lasten ja nuorten mediataitoja eri yhteyksissä, kuten kirjaston työntekijöille, järjestötoimijoille, tai vaikkapa harrastetoiminnan ohjaajille. Opasta voi yhtä lailla hyödyntää eri-ikäisten mediataitojen kehittämisen parissa, esimerkiksi kansalaisopistossa. Opas tarjoaa näkökulmia oman työn ja työyhteisön sekä verkostojen toiminnan kehittämiseen.

Käyttöopas – Uudet lukutaidot -osaamisen kuvauksiin (mediataitokoulu.fi)

Medialukutaidon osaamisen kuvaukset löytyvät Mediataitokoulusta ja ePerusteista.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on ollut osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on vastannut medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Käyttöopas Uudet lukutaidot -osaamisen kuvauksiin mediakasvatustyössä