Kamerakynätyöskentely

Videokuvaaminen koulussa on hauskaa mutta joskus aikaa vievää ja monimutkaista. Kamerakynän pedagogiikassa kameraa käytetään helpommin – kuin kynää. Elokuvaprojektien sijaan tehdään pieniä kuvaustehtäviä, joilla suunnataan oppilaan ajattelua, toimintaa ja vuorovaikutusta. Videoita ei tarvitse editoida eikä välttämättä edes siirtää, vaan ne voidaan katsoa suoraan mobiililaitteen ruudulta pienissä ryhmissä. Nopea tehtävä alustetaan, kuvataan ja puretaan yleensä yhden oppitunnin aikana.

Kamerakynätyöskentelyssä TVT ja monilukutaito integroituvat luontevasti eri oppisisältöjen käsittelemiseen – myös luokkahuoneen ulkopuolella. Kuvaaminen on hauska ja sosiaalinen työtapa, jonka on huomattu edistävän oppilaiden motivaatiota, tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta.

Työskentely sopii kaikkiin oppiaineisiin kaiken ikäisille esiopetuksesta toiselle asteelle. Tämä kokonaisuus sisältää linkkejä kymmeniin testattuihin tehtäväideoihin. Ilmainen käsikirja ja verkkokurssi syventävät pedagogista ymmärrystä menetelmän mahdollisuuksista. Materiaalin on koostanut Ismo Kiesiläinen.

Kamerakynän pedagogiikka: videokamera oppimisen välineenä