Jaksokohtaiset oppimistehtävät

Jakso 19. Verta ja kielenpätkiä.

Jakso 19. Verta ja kielenpätkiä. Jäisen tolpan lipaiseminen on typerintä, mitä talvella voi tehdä. Sehän on selvää kaikille – vai onko?

Ryhmätehtävät pienryhmissä tai koko luokan kesken:

1 Hurjat, hauskat haasteet netissä (6lk, 7-9lk)

Pohditaan katsottua jaksoa ja haasteita verkossa. Mitä syitä ohjelmassa oppilailla oli osallistua kielihaasteeseen?

Ovatko oppilaat nähneet somessa haasteita, jotka ovat olleet fiksuja ja hyviä – millaisia ne olivat? Entä typeriä tai vaarallisia haasteita – millaisia ne ovat olleet? Miksi erilaiset järjettömältäkin tuntuvat haasteet ovat suosittuja verkossa? Miten jokainen sosiaalisen median käyttäjä voi vaikuttaa somehaasteiden suosioon?

 

2 Haasta kaveri! (6lk, 7-9lk)

Haasteet voivat olla myös hyvään kannustavia. Suunnitellaan haastekampanja, joka kohdistuu esimerkiksi omaan koulu- tai lähiympäristöön. Tavoitteena on haastaa muita oppilaita ja yhteisön aikuisia tekemään jokin mukava asia, joka parantaa ilmapiiriä ja viihtyvyyttä yhteisössä.

Haaste voidaan toteuttaa digitaalisena videona tai vaikkapa julistekampanjana. Suunnitellaan haasteen keinot ja yleisöön vetoamisen tavat valitun median mukaan. Haastekampanja voi myös kohdistua vain omaan luokkaan, mikäli oppilaat eivät halua jakaa haastetta julkisesti.

Yksilötehtävä:

2 Hurjat, hauskat haasteet netissä (6lk, 7-9lk)

Oppilas pohtii katsottua jaksoa ja haasteita verkossa, ja vastaa kirjoitustehtävässä seuraaviin kysymyksiin: Mitä erilaisia syitä tv-sarjan oppilailla luultavasti oli osallistua kielihaasteeseen? Mitä muita syitä voi olla siihen, että erilaiset järjettömältäkin tuntuvat haasteet ovat suosittuja verkossa? Miten jokainen sosiaalisen median käyttäjä voi vaikuttaa somehaasteiden suosioon?

Onko oppilas itse nähnyt somessa haasteita, jotka ovat olleet fiksuja ja hyviä – millaisia ne olivat? Entä typeriä tai vaarallisia haasteita – millaisia ne ovat olleet?

Tehtäviin liittyvä tavoiteltu osaaminen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan)

6lk
Mediasisältöjen tulkinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas harjaantuu kerronnallisen sisällön tulkinnassa. Oppilas osaa esimerkiksi kuvata juonen kulkua ja hahmojen erilaisia rooleja.
 • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.
Median vaikutusten ymmärtäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa antaa joitain esimerkkejä mediasisältöjen vaikutuksesta omaan toimintaansa, tietoihinsa, mielipiteisiinsä ja mielikuviinsa.
Vaikuttaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuottaa ohjattuna jonkin kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi tai juliste.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas laatii yhdessä toisten kanssa jonkin arkeen kytkeytyvän vaikuttavan mediasisällön.
Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää turvallisuutta vaarantavista tilanteista ja tekijöistä mediaympäristöissä, kuten netti-identiteettien epäluotettavuus, vihapuhe ja seksuaalinen houkuttelu. Oppilas tietää, millä keinoin omaa turvallisuutta voi edistää.
Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää, että hänen itse tuottamiensa ja julkaisemiensa mediasisältöjen tulee olla sellaisia, etteivät ne loukkaa toisten oikeuksia eikä niiden julkaisemisesta ole ikäviä seurauksia itselle.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia omien julkaisuiden vaikutuksia ja seurauksia.
Hyvinvointi

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa vertaisten kohdistamia odotuksia mediaympäristöissä toimimiseen ja median käyttöön. Oppilas tietää, että voi tehdä vertaisista riippumattomia valintoja omassa mediankäytössään.
7-9
 
Median vaikutusten ymmärtäminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia erilaisten mediasisältöjen ja ajankohtaisten mediakulttuurin ilmiöiden vaikutuksia yksilöiden ja ryhmien ajatteluun ja toimintaan. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin.
Vaikuttaminen

Hyvä osaaminen

 • Oppilas harjaantuu tekemään ajatuksia ilmaisevan, kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten blogitekstin, tai suunnittelee sosiaalisen median kampanjan tai vastamainoskampanjan.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas käyttää vaikuttamisen keinoja tietoisesti ja perustellen.
Minä median tuottajana

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa kuvata joitakin tapoja, joilla nuoret voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kulttuurin tuottamiseen median kautta.
Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää vastuunsa olla vaarantamatta toisten turvallisuutta ja hyvinvointia omalla viestinnällään ja toiminnallaan mediaympäristöissä.
Hyvinvointi

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia mediankäyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.