Jaksokohtaiset oppimistehtävät

Jakso 13. Suusta suuhun.

Jakso 13. Suusta suuhun. Koulussamme on havaittu säätöä! Yhdestä kommentista lähtee liikkeelle juoru, joka kasvaa somessa ja opettajanhuoneessa ennennäkemättömiin mittasuhteisiin.

Tehtävän voi toteuttaa joko ryhmätehtävänä luokassa tai yksilöllisenä pohdinta- ja kirjoitustehtävänä

Huhu leviää (6lk, 7-9lk)

Pohditaan katsottua jaksoa. Miksi huhu levisi koulussa niin tehokkaasti? Miten tilanne ratkesi?

 

Vastataan seuraaviin kysymyksiin: Millaista haittaa huhujen levittämisestä voi nuorten elämässä olla? Miten nuoren kannattaisi toimia, jos huomaa, että itsestä tai toisesta levitetään verkossa yksityisyyttä loukkaavaa tai valheellista tietoa?  Mitä eroa laillisesti ja vastuunäkökulmasta on sillä, levitetäänkö huhua suusta suuhun vai internetissä?

Lisätietoa voitte hakea esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta: https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-media/laki-ja-netti/; https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-media/nettikiusaaminen/ (huomaa myös alasivut Mitä netissä kiusaaminen voi olla? ja Mitä voi tehdä, jos joutuu nettikiusaamisen kohteeksi?)

 

Tehtävään liittyvä tavoiteltu osaaminen (Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määriteltyjen kuvausten mukaan)

6lk
Mediasisältöjen tulkinta

Hyvä osaaminen

 • Oppilas harjaantuu kerronnallisen sisällön tulkinnassa. Oppilas osaa esimerkiksi kuvata juonen kulkua ja hahmojen erilaisia rooleja.
 • Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.
Minä median tuottajana

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää, että on itse vastuussa tekemästään ja jakamastaan mediasisällöstä.
Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää, minkä tahojen puoleen voi kääntyä koulussa tai koulun ulkopuolella, jos kohtaa mediaympäristöissä turvallisuuttaan uhkaavia ilmiöitä.
Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää, että hänen itse tuottamiensa ja julkaisemiensa mediasisältöjen tulee olla sellaisia, etteivät ne loukkaa toisten oikeuksia eikä niiden julkaisemisesta ole ikäviä seurauksia itselle.
Hyvä vuorovaikutus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää oman vastuunsa kiusaamisen ehkäisemisessä mediaympäristöissä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia oman viestinnän vaikutuksia ja seurauksia.

 

 
7-9lk
Media tietolähteenä

Hyvä osaaminen

 • Oppilas arvottaa ohjatusti erilaisia mediasisältöjä tietolähteinä ja pohtii niiden käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Oppilas ymmärtää sosiaalisen median luonteen tiedonlähteenä ja suhtautuu kriittisesti sosiaalisesti levittyvään tietoon.
Turvallisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää tahoja, joiden puoleen kääntyä kohdatessaan turvallisuuttaan uhkaavia tilanteita mediaympäristöissä.
Vastuullisuus

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tietää, että myös mediaympäristöissä tapahtuva lainvastainen toiminta, kuten plagiointi, seksuaalinen houkuttelu, identiteettivarkaus, kunnian loukkaaminen tai vakava nettikiusaaminen, täyttävät rikosten merkkejä ja että niillä on sen mukaiset seuraukset.
 • Oppilas ymmärtää vastuunsa olla vaarantamatta toisten turvallisuutta ja hyvinvointia omalla viestinnällään ja toiminnallaan mediaympäristöissä.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas tunnistaa epäkohtia ja epäasiallista toimintaa niitä kohdatessaan ja osaa reagoida niihin.
Hyvinvointi

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään.

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas osaa pohtia mediankäyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Hyvä vuorovaikutus

Edistynyt osaaminen

 • Oppilas puuttuu aktiivisesti mediaympäristöissä kohtaamiinsa viestinnällisiin epäkohtiin, kuten kiusaamiseen, epäasiallisiin kommentteihin tai julkaisuihin, ilmiantamalla niitä ja osoittamalla empatiaa väärin kohdelluille.