Harjoittele uutisen tekemistä oppitunnilla

Uutisluokan tuntimallien avulla pidät mediakasvatustunnin, jossa opitaan uutisen tekemistä ja blogin kirjoittamista.

Materiaalin avulla oppilaat pääsevät harjoittelemaan uutisaiheen ideointia, haastattelun tekemistä, uutisen kirjoittamista sekä mielipidekirjoituksen tai blogin kirjoittamista.

Harjoittele uutisen ideointia ja kirjoittamista

1
Uutisaiheen ideonti
2
Haastatteluharjoitus
3
Uutisen kirjoittaminen
4
Mielipidekirjoitus tai blogi
Harjoittele uutisen tekemistä oppitunnilla