Liitteet

Suomalaisen naisen tie kohti tasa-arvoa

Naisten oikeuksien ja aseman edistyminen

1859 Ensimmäinen naisille tarkoitettu ammatillinen oppilaitos, Kätilöopisto perustettiin.
1861 Ensimmäinen yksityinen lastentarha perustettiin Helsinkiin.
1863 Jyväskylän suomenkielisen seminaarin avaaminen mahdollisti naisten valmistumisen opettajiksi.
1864 Naimattomat naiset saivat täysivaltaisuuden täytettyään 25 vuotta.
1864 Ensimmäinen nainen otettiin postilaitoksen palvelukseen.
1870 Maria Tschetschulin sai ensimmäisenä naisena oikeuden suorittaa ylioppilastutkinnon.
1878 Naisille ja miehille yhtäläinen oikeus perintöön
1882 Emma Irene Åström sai ensimmäisenä naisena maisterin arvon.
1890 Ensimmäinen kansanlastentarha avattiin Helsingissä.
1901 Naiset saivat oikeuden opiskella yliopistoissa ilman erivapautta.
1906 Naisille äänioikeus ja vaalikelpoisuus valtiollisissa vaaleissa
1907 Ensimmäiset naiset valittiin valtiopäiville (19/200).
1908 Helsingin bordellit suljettiin.
1911 Naisten avioitumisikä nostettiin 17 vuoteen.
1917 Naisille yleinen äänioikeus kunnallisvaaleissa
1919 Vaimoille oikeus ansiotyöhön ilman aviomiehen suostumusta
1926 Laki naisten kelpoisuudesta valtion virkoihin
1926 Miina Sillanpäästä tuli ensimmäinen naisministeri.
1927 Alma Södelhjem nimitettiin Åbo Akademin yleisen historian laitoksen professoriksi.
1929 Avioliittolaki: naisten ja miesten oikeudellinen yhdenvertaisuus, itsenäiset varallisuusoikeudet ja yhtäläinen vanhemmuus
1937 Äitiysavustuslaki
1943 Kouluruokailu lakisääteiseksi
1944 Laki kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista
1961 Ehkäisypilleri hyväksyttiin.
1962 Samanpalkkaisuus periaate julkiselle ja yksityiselle sektorille
1970 Uusittu työsopimuslaki, johon sisältyi syrjinnän kieltävä säännös

1970 Laki raskauden keskeyttämisestä
1972 Ehkäisypalveluiden yleinen saatavuus turvattiin kansanterveysuudistuksella.
1972 Asetus tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta
1973 Laki lasten päivähoidosta
1978 Vanhemmille oikeus jakaa keskenään vanhempainvapaa
1979 Ensimmäiset turvakodit perustetaan
1980 Hallituksen ensimmäinen tasa-arvo-ohjelma
1985 Laki lasten kotihoidon tuesta
1985 Sukunimilaki: naimisissa oleville naiselle oikeus päättää sukunimestään
1986 YK:n naisten oikeuksien sopimus ratifioitiin.
1987 Tasa-arvolaki
1988 Evankelis-luterilainen kirkko vihki ensimmäiset naispapit
1990 Elisabet Rehn puolustusministeriksi ensimmäisenä naisena maailmassa
1994 Avioliitossa tapahtuvan raiskauksen kriminalisointi
1995 Yksityisellä paikalla tapahtuva pahoinpitely yleisen syytteen alaiseksi
1995 Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
1997 Seksuaalirikoksen ja perheväkivallan uhrille mahdollisuus avustajaan ja tukihenkilöön oikeudenkäyntiä varten valtion varoilla
1998 Seksuaalirikoslain uudistus
1998 Laki lähestymiskiellosta
2000 Nainen presidentiksi (Tarja Halonen)
2000 Ensimmäinen naisupseeri valmistui kadettikoulusta
2002 Laki parisuhteen rekisteröimisestä
2003 Oikeusministeriön esitys seksipalvelujen oston kriminalisoimista
2003 Hallituksen esitys tasa-arvolain uudistamisesta
2005 Tasa-arvolain uudistus
2007 Hallituksessa ensimmäisen kerran naisenemmistö, 60 prosenttia ministereistä naisia
2010 Nainen evankelis-luterilaisen kirkon piispaksi (Irja Askola)
2011 Nainen valtiovarainministeriksi (Jutta Urpilainen)