Feikkireissu

Feikkireissu on projekti, jossa suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmissä mahdollisimman uskottavia lomakuvia ja -videoita lähtemättä oikeasti matkalle.

Illuusio matkasta voidaan toteuttaa esimerkiksi kuvankäsittelyllä, erilaisilla trikeillä tai käyttämällä eri maiden kulttureille tyypillistä rekvisiittaa ja äänimaisemaa. Tarkoituksena on herätellä ihmisten kriittistä medialukutaitoa ja muistuttaa siitä, että kaikki mitä netissä nähdään, ei ole totta. Ideassa on kuitenkin aineksia myös paljon laajempiinkin oppimiskokonaisuuksiin.

Pienryhmissä toteutetut feikkireissut voisivat sisältää lähes minkä tahansa oppiaineen teemoja. Uskottava reissu vaatii luultavasti ainakin maantiedon ja biologian tuntemusta, ja turisti tarvitsee todennäköisesti englantia tai muuta vierasta kieltä. Reissukuvien ja -videoiden suunnittelu ja toteutus menee luonnollisesti kuvataiteen puolelle. Perus- ja lukio-opetuksen laaja-alaisista osaamisalueista erityisesti ajattelu ja oppimaan oppiminen sekä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä monilukutaito vahvistuvat toiminnan ja sen yhteisen käsittelyn myötä.

Millaisia mielikuvia meillä on eri maista, ja vastaavatko ne todellisuutta? Millaiset kulttuuriset tai ympäristöön liittyvät vihjeet saisivat ajattelemaan toisen olevan esimerkiksi Ranskassa, Thaimaassa tai Suomen Lapissa? Miten tällaisia illuusioita voitaisiin luoda ja toteuttaa? Entä millaiset asiat, esimerkiksi kansainvälisten ketjujen hotellit, ovat lähes samanlaisia kaikkialla?

Mitä vanhemmista oppilaista on kyse, sitä kunnianhimoisempia feikkireissuja voidaan tehdä. Feikkireissuista voi myös järjestää näyttelyn, kunhan huolehtii siitä, että tehdyn materiaalin ja alkuperäismateriaalien käyttöluvat sallivat sen. Kriittinen suhtautuminen somekuviin on vain yksi tällaisen hauskan projektin myötä vahvistuva mediataito. Lisäksi opitaan tarkastelemaan mediaa representaationa ja pohtimaan sitä, miten erilaiset ihmiset tekevät mediasta erilaisia tulkintoja. Feikkireissulla päästään harjoittelemaan itse tekemistä ja ilmaisua sekä keskustelemaan tekijän vastuusta ja eettisyydestä mediamaailmassa.