Elokuvapolku

KAVIn Elokuvapolun sisällöt tukevat lasten ja nuorten elokuva- ja mediakasvatusta Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023) julkaistujen medialukutaidon osaamisen kuvausten mukaisesti. Elokuvapolku sisältää vapaasti katsottavia elokuvia ja niihin liittyviä tehtäviä.

Perusopetukseen suunnattujen ja osaamisen kuvausten mukaan päivitettyjen Ala- ja Yläpolkujen rinnalle on tuotettu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman yhteydessä Esipolku, joka on suunnattu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Elokuvapolku

Esipolku

Alapolku

Yläpolku

Medialukutaidon osaamisen kuvaukset löytyvät Mediataitokoulusta ja ePerusteista.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.