Johdanto

Ohjeita materiaalin käyttäjälle

Materiaali soveltuu yläkouluikäisten ja sitä vanhempien mediakasvatuksen tueksi esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa, nuorisotyössä ja vapaa-ajan mediakasvatuksessa.

Oppimiskokonaisuus koostuu neljästä eri osiosta, jotka avaavat big dataa ilmiönä netinkäyttäjän näkökulmasta.

  • Mitä, ketkä, miten – kolme kysymystä suuresta datasta
  • Datavuoresta digisammoksi – miten dataa hyödynnetään?
  • Vaarallisilla vesillä – onko yksityisyys uhattuna?
  • Omaa dataa hallitsemassa

Jokaisen osion lopussa on oppilaille tai ohjattaville suunnattuja toimintaideoita, joita voi joko käyttää sellaisinaan tai soveltaa ryhmälle sopiviksi. Osaan tehtävistä tarvitaan tietokoneita ja nettiyhteyttä.