Kokonaisuuden osat

DIgijalanjälki

Video ja tehtävät

Digijalanjälki on oleellinen osa meitä ja identiteettiämme. Siksi siitä on myös hyvä olla tietoinen. Digijalanjäljillä-videossa tietoturvakonsultti Janne Kauhanen purkaa osiin lukiolaisen Iiris Sydänmaalakan digijalanjäljen.

Katsokaa video ja pohtikaa oppilaiden omaa digijalanjälkeä esimerkiksi seuraavien tehtävien kautta:

Keskustelkaa pareittain tai pienissä ryhmissä omasta digijalanjäljestä.

  • Mitä tietoja itsestä uskoo löytyvän?
  • Kuinka tietoisesti pyrkii vaikuttamaan omaan digijalanjälkeensä?

Kootkaa pareittain toistenne digitaalinen jalanjälki. Kerätkää löydökset esimerkiksi A3-kokoiselle paperille ajatuskarttaan. Tietojen etsimiseen ei tarvita mitään erikoisia ohjelmistoja, vaan se voi tehdä ihan vain googlettamalla ja mielikuvitusta käyttäen.

  • Millaista tietoa ja mistä parista löytyi?
  • Millainen kuva parista muodostui digitaalisen jalanjäljen peruusteella? Tässä voi esimerkiksi piirtää kuvan tai kirjoittaa lyhyen esittelyteksti parista digitaalisen jalanjäljen perusteella.
  • Miltä oma digitaalinen jalanjälki vaikutti? Yllättikö joku? Miksi?

Keskustelkaa koko ryhmässä.

  • Mitä merkitystä omalla digijalanjäljellä on vai onko mitään?
  • Mitä hyvää ja huonoa omaan digijalanjälkeen liittyy?
  • Miten uskoo, että oma digijalanjälki muuttuu vuosien saatossa?