Kokonaisuuden osat

Viesti ja vaikutus

Kysymykset

  • Kuka elokuvan on tehnyt? Miksi ja mistä näkökulmasta? 
  • Voitko tiivistää elokuvan yhteen väitteeseen? Oletko samaa mieltä sen kanssa?
  • Millaisia tunteita elokuva herättää sinussa? Miksi?
  • Miten elokuvan aihe on rajattu? Mitä elokuva jättää kertomatta? Mitä tietoa elokuva sisältää? Millaisia arvoja se välittää?

Syventävä kysymys: Miten oma taustasi ja kokemuksesi ohjaavat elokuvan katsomista?