Kokonaisuuden osat

Elokuvan kieli

Kysymykset

  • Miten elokuva on toteutettu? Pohdi esim. puvustusta, lavastusta, tapahtumapaikkoja, kuvakulmia, rajauksia, valaistusta ja värejä. 
  • Millainen elokuvan rytmi on? Millainen rooli leikkauksella on elokuvassa?  
  • Millaista musiikkia elokuvassa on? Millainen elokuvan äänimaailma on? 
  • Millainen kokonaisuus elokuvassa käytetyistä keinoista syntyy? Mitä elokuva näyttää sen sijaan että selittää? Miksi elokuvassa on käytetty näitä keinoja ja miten ne vaikuttavat sinuun?

Syventävä kysymys: Millainen on elokuvan katse: Mitä elokuvan rajaukset, kuvakulmat ja värit kertovat elokuvan henkilöistä? Mihin kamera on asetettu ja miten kamera katsoo elokuvan eri hahmoja?