Kokonaisuuden osat

Tarina

Kysymykset

  • Onko elokuvassa juoni? Miten kuvailisit juonen lyhyesti? 
  • Millainen elokuvan rakenne on? Onko elokuvassa alku, keskikohta ja loppu?
  • Mikä on elokuvan hauskin, surullisin tai jännittävin kohta? Onko elokuvan loppu  
  • onnellinen?  
  • Millaisia ristiriitoja elokuvassa on? Miten ne vaikuttavat tarinaan ja mikä ristiriitoja aiheuttaa? 

Syventävä kysymys: Millä tavalla elokuvan rakenne vaikuttaa tarinaan, sen tulkintaan ja katsojan tunteisiin?