Tutustu ilmiöön: Algoritmit

tilanteita, joissa algoritmit vaikuttavat nuorten käyttämän sosiaalisen median sisältöön

Algoritmi on vaiheittainen kuvaus tietyn ongelman ratkaisemisesta. Tällainen kuvaus sisältyy opetussuunnitelmaan jo ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla, jolloin ohjelmointia opetetaan matematiikassa juuri näillä sanakäänteillä. Algoritmit toimivat pohjana meidän itse luomillemme ohjelmille ja kaikille käyttämillemme palveluille ja järjestelmille. Vaikka Beebotin ja Scratchin sekä Googlen hakukoneiden, Facebook-syötteen tai lentokoneen kehittyneen hallintajärjestelmän käyttämisen välistä yhteyttä voi olla vaikea hahmottaa, ne kaikki perustuvat samoihin perusperiaatteisiin: algoritmi tekee saamiensa tietojen, kuten käyttäjän hakusanan tai lentokoneen anturitietojen, perusteella laskelmia ja päätöksiä, joiden pohjalta saadaan tietty tulos.

Googlen hakutuloksia, sosiaalisen median syötteitä tai Spotifyn ja Netflixin suosituksia näyttävät algoritmit antavat tuloksia useiden eri tietojen perusteella. Tavoitteena on tarjota käyttäjälle hänen luultavasti etsimänsä asia eli tulos, joka vastaa käyttäjän senhetkisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita mahdollisimman hyvin. Voi tuntua järkevältä, että käyttäjien tarvitsee nähdä ainoastaan sellaista sisältöä, joka kiinnostaa heitä. Internet on pullollaan tietoa, jota kaikkea on mahdotonta omaksua. Sillä voi kuitenkin olla kielteisiä vaikutuksia, että algoritmit tekevät näkymättömiä valintoja puolestamme. Riskinä on esimerkiksi se, että maailmankuva jää suppeammaksi ja erilaiset tulokset ja syötteet lisäävät yhteiskunnan vastakkainasettelua.

Koska algoritmien päätöksenteko perustuu enenevässä määrin erilaisiin tietotyyppeihin, herää myös kysymys siitä, mitä tietoja päätösten tekemiseen käytetään. Jos tiedot ovat asenteellisia tai virheellisiä, myös tulokset sisältävät ennakkoasenteita tai virheitä. Toisinaan sitä ei huomaa lainkaan, mutta sillä voi olla kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia. Tietyissä tapauksissa se ei ole kovinkaan vaarallista, mutta muissa yhteyksissä sillä voi olla merkittäviä kielteisiä seurauksia. Se voi esimerkiksi johtaa siihen, että käyttäjä ei saa tarvitsemaansa tukea tai että tiettyjä henkilöitä karsitaan väärin perustein pois rekrytointiprosessista.

Algoritmit ovat keskeisen tärkeitä yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa, sekä itse luomiemme ohjelmien kannalta että sen hahmottamiseksi, kuinka käyttämämme palvelut ja järjestelmät toimivat. Samalla on tärkeä muistaa, että me ihmiset vaikutamme ratkaisevasti siihen, kuinka hyviä ja tasapuolisia järjestelmiä saamme käyttöömme. Me itse luomme algoritmeja ja päätämme, millaisia tietoja ne käsittelevät ja miten tuloksia käytetään.

Teksti: Linda Mannila

Hyödyllisiä linkkejä:

Toimittaja Johanna Vehkoon juttu algoritmeista Koneen säätiön sivuilla.

Tietoa algoritmeistä MLL:n Nuortennetti-sivulla.

 

Lasten ja nuorten mediamaisema muuttuu alati ja uudet ilmiöt seuraavat toisiaan. On tärkeää voida tarjota oppilaille välineitä ilmiöiden ymmärtämiseen ja käsittelemiseen. Tämä oppimiskokonaisuus kuuluu Polkuja uusiin mediailmiöihin – Tieto- ja tehtävämateriaalisarjaan. Materiaalisarja sisältää tietotekstit ja tehtävät opettajan ja oppilaiden käyttöön. Voit tutustua uusiin ilmiöihin mielekkäästi esimerkiksi “Miten käsitellä uusia medialukutaidon ilmiöitä pedagogisesti?” -toimintamallin avulla. 

CC BY 4.0

Materiaali opettajalle

1
Video algoritmeista
2
Toimintamalli uusien medialukutaidon ilmiöiden käsittelemiseen opetuksessa
3
Osaamisen kuvaukset tavoitteellisen opetuksen tukena
4
Materiaaleja mediakasvatukseen

Materiaali oppilaalle

1
Algoritmit - oppilaan teksti
2
Tehtävä 1: pohdi ja keskustele
3
Tehtävä 2: tutki algoritmien toimintaa
4
Tehtävä 3: tutki kuvaa