Minusta jää jälki - omat tarinat kartalle ja talteen jälkipolville

Johdanto

Mediateknologioiden kehittymisen ja medialaitteiden yleistymisen myötä yhä useammalla on mahdollisuus tuoda omaa ajatteluaan esille ja osallistua yhteisen mediakulttuurin rakentamiseen. Teknologioiden kehittyessä ihmisten osallistumisen tavat ovat monipuolistuneet. Voimme siis osallistua yhteisen kulttuuriperinnön rakentamiseen.

Tässä osiossa pohditaan median ja internetin roolia omassa elämässä, siihen liittyviä
kokemuksia ja muistoja. Lisäksi tarkastellaan ja harjoitellaan median mahdollisuuksien
hyödyntämistä yhteiseen kulttuuriperintöön osallistumiseen.

Osion tehtävien tavoitteena on edistää:
• Ymmärrystä mediasta osana arkea, elämää ja kulttuuria
• Osallisuutta ja ymmärrytä mahdollisuuksista osallistua yhteisen kulttuuriperinnön
rakentamiseen
• Median analyysi- ja tulkintataitoja