Aikamatkaajat

Muistatko miltä lapsuutesi maisemat näyttivät? Miltä samat paikat näyttävät nyt? Mitä kaikkea on ajan saatossa muuttunut ja millaisen ympäristön jätämme tuleville sukupolville?

Vuoden 2017 Mediataitoviikon Suomi 100 -materiaalissa tarkastellaan paikan ja ajan muutosta. Ihmisten elinympäristö muuttuu jatkuvasti, ja media tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tämän kehityskulun ymmärtämiseen. Aikamatkaajat-materiaali liikkuu menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ulottuvuuksissa. Se antaa eri alojen ammattikasvattajille työkaluja median hyödyntämiseen oman elinympäristön tarkastelussa. Median avulla pohditaan oman jäljen jättämistä, tulevaisuutta ja toimia sen puolesta. Aikamatkaajat-materiaalin osa-alueet:

  • Ennen ja nyt – muutos näkyväksi valokuvilla
  • Minusta jää jälki – omat tarinat kartalle ja talteen jälkipolville
  • Suomi 200 – voiko tulevaisuuteen vaikuttaa?

Materiaalin tavoitteena on lisätä ymmärrystä median merkityksestä osana kulttuuria ja sen rakentumista. Materiaalin avulla voidaan edistää uusien opetussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laaja-alaisia media- ja monilukutaitoja, niihin kuuluvia tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Materiaalin ovat yhteistyössä tuottaneet: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mediakasvatuskeskus Metka, Mediakasvatusseura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksenseura, Suomen Lions-liitto ry, Opetushallitus, Suomen valokuvataiteen museo

Ennen ja nyt - muutos näkyväksi valokuvin

1
Johdanto
2
Tehtävä - Muutos näkyviin valokuvin

Minusta jää jälki - omat tarinat kartalle ja talteen jälkipolville

1
Johdanto
2
Tehtävä - Millaisia muistoja netinkäyttöön liittyy?
3
Tehtävä - Mistä meidät muistetaan?
4
Tehtävä - Vlogit päiväkirjoina
5
Tehtävä - Näytellään tai kuvataan Myday-video
6
Tehtävä - Kenen ääni kuuluu eri medioissa?

Suomi 200 - voiko tulevaisuuteen vaikuttaa?

1
Johdanto
2
Tehtävä - Millainen Suomi on 100 vuoden päästä?
3
Tehtävä - Millaisen Suomen haluat?
4
Tehtävä - Kohti toiveiden tulevaisuutta

Aikamatkailua kaikkialla

1
Materiaalin käyttö