13–17-åriga

Loot box betyder virtuella överraskningslådor i digitala spel som ger spelare belöningar i spelet. Överraskningslådans innehåll kan vara en belönin...
8 tehtävää
Tabbe, misstag, tro, rykte, förvrängning, slarv, missförstånd, föreställning, skvaller… VAD ÄR MISINFORMATION? Sanningsenlighet av informatio...
8 tehtävää
30 min.
På internet sprids såväl tillförlitlig som felaktig eller avsiktligen vilseledande information. Informationen påverkar människornas kunskaper och u...
1 tehtävää
15 min
Bottar av olika typ har blivit allt vanligare i vår vardag. Ordet bot kommer från “robot”, men medan robotar har en fysisk “kropp...
7 tehtävää
30 min.
En algoritm är en “steg-för-steg-beskrivning av hur man löser ett problem”. Den här typen av beskrivning finns i läroplanen redan i åk ...
8 tehtävää
30 min.
Sociala mediers inverkan på välmåendet är individuellt. Sociala medier både försämrar och frambringar välmående. Det egna agerandet på webben har b...
7 tehtävää
30 min.
Ett påtagligt och ständigt växande fenomen inom audiovisuellt innehåll på sociala medier (t.ex. korta, vertikala videor på TikTok, reels eller stor...
7 tehtävää
30 min.
NFT kommer från engelskans Non-Fungible Token och är en av de senaste trenderna på nätet. För att förstå NFT måste vi först ta reda på vad “n...
9 tehtävää
45 min
Denna guide erbjuder vuxna som arbetar med ungdomar vägkost för sexpositiv mediefostran om sexinnehåll i medier som stöder de ...
✰✰
38 tehtävää
120+ min
Är digitalt spelande en hemsk hobby? Vilka nackdelar samt fördelar kopplas till digitalt spelande? Ibland är det svårt att börja diskutera andras s...
✰✰
4 tehtävää
45
13–17-åriga
120+ min
Att ta bilder och dela dem med sina vänner på nätet är en viktig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att ge tips om säkert och...
120+ min
Var inhämtar du information? På vilket sätt avgör du om informationen är tillförlitlig eller inte? Har du råkat på falska nyheter? Vilken roll spel...
✰✰
120+ min
13–17-åriga
45 min
Han bara spelar är en berättelse som riktar sig till åldersgruppen högstadieelever och äldre. Berättelsen handlar om tonåringen Eppu som spelar dat...
45 min
13–17-åriga
120+ min
Hur kan reklamerna på Facebook veta vart jag vill åka på semester? Hur kan enskilda sökord hjälpa med att förutspå en influensaepidemi? Hur kan den...
✰✰
120+ min
0–6-åriga
120+ min
Hur hänger media och empati ihop? Ökar medierna ensamheten eller gemenskapen? Kan man öka förståelsen mellan människor med hjälp av media? Flaskpos...
120+ min