Instructor Bio

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on mediakasvatusviranomainen, joka lain (1434/2007) mukaisesti edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun mediakasvatuksesta sekä tiedotamme lapsiin ja mediaan liittyvistä asioista. Meihin voi olla aina yhteydessä mediakasvatusta ja medialukutaitoa koskevissa asioissa.

Studiehelheter och uppgifter

Denna guide erbjuder vuxna som arbetar med ungdomar vägkost för sexpositiv mediefostran om sexinnehåll i medier som stöder de ...
✰✰
38 uppgifter
120+ min
Tillägg till minneslistan
13–17-åriga
120+ min
Att ta bilder och dela dem med sina vänner på nätet är en viktig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att ge tips om säkert och...
120+ min
Tillägg till minneslistan
Var inhämtar du information? På vilket sätt avgör du om informationen är tillförlitlig eller inte? Har du råkat på falska nyheter? Vilken roll spel...
✰✰
120+ min
Tillägg till minneslistan
0–6-åriga
Smarttelefoner och andra enheter som lämpar sig för videoinspelning är vardagsmat i småbarnsfamiljer, och skolelever använder dem själva. Videoinsp...
Tillägg till minneslistan
13–17-åriga
45 min
Han bara spelar är en berättelse som riktar sig till åldersgruppen högstadieelever och äldre. Berättelsen handlar om tonåringen Eppu som spelar dat...
45 min
Tillägg till minneslistan
13–17-åriga
120+ min
Hur kan reklamerna på Facebook veta vart jag vill åka på semester? Hur kan enskilda sökord hjälpa med att förutspå en influensaepidemi? Hur kan den...
✰✰
120+ min
Tillägg till minneslistan
0–6-åriga
120+ min
Hur hänger media och empati ihop? Ökar medierna ensamheten eller gemenskapen? Kan man öka förståelsen mellan människor med hjälp av media? Flaskpos...
120+ min
Tillägg till minneslistan