Instructor Bio

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on mediakasvatusviranomainen, joka lain (1434/2007) mukaisesti edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun mediakasvatuksesta sekä tiedotamme lapsiin ja mediaan liittyvistä asioista. Meihin voi olla aina yhteydessä mediakasvatusta ja medialukutaitoa koskevissa asioissa.

Teacher Courses

På webben är det lätt att blanda ihop fakta och åsikter. Medieinnehåll formar människors uppfattningar om saker och styr deras handlingar. Hur inne...
Vi har utarbetat utbildningshelheten i medieläskunnighet för att stöda främjandet av barns och ungas medieläskunnighet genom att stärka den pedagog...
6 Lectures
Utbildningshelheten i medieläskunnighet har utarbetats för att stöda främjandet av barns och ungas medieläskunnighet genom att stärka den pedagogis...
6 Lectures
Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens....
4 Lectures
Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av ungas programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens....
4 Lectures
Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens....
4 Lectures
Utbildningshelheten i medieläskunnighet har utarbetats för att stöda främjandet av barnens medieläskunnighet genom att stärka den pedagogiska perso...
6 Lectures
Begreppet artificiell intelligens har använts sedan 1950-talet, men först under de senaste fem till tio åren har man utvecklat algoritmer och tillr...
8 Lectures
30 min.
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov hos barn i den di...
Lärarens handbok stöder främjandet av programmeringskunnande i årskurs 1–6 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella ...