Uppgiftsbanken

Studiehelheter

Indelning:
I animationen behandlas sociala medier och teman som är betydelsefulla och aktuella för unga: sociala relationer och godkännande, att bygga upp en ...
2 uppgifter
När ett barn får sin första mobil behövs också nya slags kompisfärdigheter Animationen behandlar barnets första mobil och vardagssituationer samt k...
2 uppgifter
30 min.
Tryggt med media Animationen behandlar rädslor som innehåll som barnen sett i media kan väcka och hur de reflekteras i barnens vardag. Animationen ...
2 uppgifter
30 min.
Animationen behandlar spelande och dess betydelse för vardagen, tidsanvändningen och kompisrelationer. Animationen är avsedd för elever i årskurs 3...
2 uppgifter
30 min.