Uppgiftsbanken

Studiehelheter

Indelning:
Begreppet artificiell intelligens har använts sedan 1950-talet, men först under de senaste fem till tio åren har man utvecklat algoritmer och tillr...
8 uppgifter
30 min.
Chat GPT lanserades för allmänheten den 30 november 2022 och tog världen med storm. Tjänsten nådde 100 miljoner användare på två månader, vilket t....
7 uppgifter
30 min.
Vad är ett metaversum? Metaversum är ett begrepp som ännu inte har någon exakt förklaring. Det används ofta för att förutsäga framtida internetanvä...
6 uppgifter
Loot box betyder virtuella överraskningslådor i digitala spel som ger spelare belöningar i spelet. Överraskningslådans innehåll kan vara en belönin...
8 uppgifter
Tabbe, misstag, tro, rykte, förvrängning, slarv, missförstånd, föreställning, skvaller… VAD ÄR MISINFORMATION? Sanningsenlighet av informatio...
8 uppgifter
30 min.
På internet sprids såväl tillförlitlig som felaktig eller avsiktligen vilseledande information. Informationen påverkar människornas kunskaper och u...
1 uppgifter
15 min
Bottar av olika typ har blivit allt vanligare i vår vardag. Ordet bot kommer från ”robot”, men medan robotar har en fysisk ”kropp...
7 uppgifter
30 min.
En algoritm är en ”steg-för-steg-beskrivning av hur man löser ett problem”. Den här typen av beskrivning finns i läroplanen redan i åk ...
8 uppgifter
30 min.
Sociala mediers inverkan på välmåendet är individuellt. Sociala medier både försämrar och frambringar välmående. Det egna agerandet på webben har b...
7 uppgifter
30 min.
Ett påtagligt och ständigt växande fenomen inom audiovisuellt innehåll på sociala medier (t.ex. korta, vertikala videor på TikTok, reels eller stor...
7 uppgifter
30 min.