Uppgiftsbanken

Studiehelheter

Indelning:
På webben är det lätt att blanda ihop fakta och åsikter. Medieinnehåll formar människors uppfattningar om saker och styr deras handlingar. Hur inne...
Begreppet artificiell intelligens har använts sedan 1950-talet, men först under de senaste fem till tio åren har man utvecklat algoritmer och tillr...
8 uppgifter
30 min.
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov hos barn i den di...
Lärarens handbok stöder främjandet av programmeringskunnande i årskurs 1–6 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella ...
Lärarens handbok stöder främjandet av programmeringskunnande i årskurs 7-9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella ...
Handboken stöder fostran i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens läroplan, och innehåller många pra...
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med medieläskunnighet, vilka kompetensbehov hos barn i den digital...
Handboken stöder fostran i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens läroplan, och innehåller många pra...
Lärarens handbok stöder främjandet av medieläskunnighet i årskurs 7-9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella kunsk...
Lärarens handbok stöder främjandet av medieläskunnighet i årskurs 1–6 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella kunsk...