Uppgiftsbanken

Studiehelheter

Indelning:
Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens....
4 uppgifter
Utbildningshelheten i medieläskunnighet har utarbetats för att stöda främjandet av barnens medieläskunnighet genom att stärka den pedagogiska perso...
6 uppgifter
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov hos barn i den di...
Handboken stöder fostran i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens läroplan, och innehåller många pra...
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med medieläskunnighet, vilka kompetensbehov hos barn i den digital...
Handboken stöder fostran i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens läroplan, och innehåller många pra...
Under våren 2022 anordnade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet flera regionala evenemang där olika kommuner och andra aktörer delade med sig av go...
0–6-åriga
KAVIs Filmstigens innehåll stöder kunskapsbeskrivningarna gällande medieläskunnighet som har producerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Vi...
En sammanställning av material för mediefostran kan användas i pedagogik och undervisning som motsvarar beskrivningarna av medieläskunnighet. Mater...
När ett barn får sin första mobil behövs också nya slags kompisfärdigheter Animationen behandlar barnets första mobil och vardagssituationer samt k...
2 uppgifter
30 min.