Nylitteracitet

Nylitteracitet

Materialet som producerats inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet Materialet för medieläskunnighet och programmeringskompetens som producerats inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet har utarbetats för att stöda såväl barns och ungas som den pedagogiska personalens och arbetsgemenskapernas kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

  • Materialet för medieläskunnighet främjar barns och ungas färdigheter att tolka och producera medieinnehåll samt agera i mediemiljöer. Stödmaterialet för programmeringskunnande utvecklar datalogiskt tänkande, färdigheter i undersökande arbete och produktion samt förmågan att förstå och agera i programmerade miljöer.
  • Materialet stärker lärarnas pedagogiska kompetens i undervisningen av teman som gäller medieläskunnighet och programmeringskunnande. Samtidigt erbjuder materialet verktyg för lokal utveckling och främjande av mediekompetens och programmeringskunnande som mångsidig kompetens.
  • Materialet stöder implementeringen av de riksomfattande beskrivningarna av medieläskunnighet och programmeringskunnande. Materialet baserar sig på pedagogik som motsvarar grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
  • Bekanta dig med beskrivningarna av medieläskunnighet här. Bekanta dig med beskrivningarna av medieläskunnighet och programmeringskunnande här.
Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka medieläskunnigheten, den digitala kompetensen samt programmeringskunnandet bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Nylitteracitet är en del av undervisnings- och kulturministeriets omfattande utvecklingsprogram Utbildning för alla (2020–2023). I utvecklingsprogrammet ansvarar Nationella audiovisuella institutet för delhelheterna medieläskunnighet och programmeringskunnande och Utbildningsstyrelsen för delhelheten digital kompetens samt informations- och kommunikationstekniskt kunnande.

Begreppet artificiell intelligens har använts sedan 1950-talet, men först under de senaste fem till tio åren har man utvecklat algoritmer och tillr...
8 uppgifter
30 min.
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov hos barn i den di...
Lärarens handbok stöder främjandet av programmeringskunnande i årskurs 1–6 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella ...
Lärarens handbok stöder främjandet av programmeringskunnande i årskurs 7-9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella ...
Handboken stöder fostran i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens läroplan, och innehåller många pra...
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med medieläskunnighet, vilka kompetensbehov hos barn i den digital...
Handboken stöder fostran i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningens läroplan, och innehåller många pra...
Lärarens handbok stöder främjandet av medieläskunnighet i årskurs 7-9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella kunsk...
Lärarens handbok stöder främjandet av medieläskunnighet i årskurs 1–6 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella kunsk...
Under våren 2022 anordnade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet flera regionala evenemang där olika kommuner och andra aktörer delade med sig av go...
0–6-åriga
KAVIs Filmstigens innehåll stöder kunskapsbeskrivningarna gällande medieläskunnighet som har producerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. Vi...
En sammanställning av material för mediefostran kan användas i pedagogik och undervisning som motsvarar beskrivningarna av medieläskunnighet. Mater...
Chat GPT lanserades för allmänheten den 30 november 2022 och tog världen med storm. Tjänsten nådde 100 miljoner användare på två månader, vilket t....
7 uppgifter
30 min.
Vad är ett metaversum? Metaversum är ett begrepp som ännu inte har någon exakt förklaring. Det används ofta för att förutsäga framtida internetanvä...
6 uppgifter
I animationen behandlas sociala medier och teman som är betydelsefulla och aktuella för unga: sociala relationer och godkännande, att bygga upp en ...
2 uppgifter
När ett barn får sin första mobil behövs också nya slags kompisfärdigheter Animationen behandlar barnets första mobil och vardagssituationer samt k...
2 uppgifter
30 min.
Tryggt med media Animationen behandlar rädslor som innehåll som barnen sett i media kan väcka och hur de reflekteras i barnens vardag. Animationen ...
2 uppgifter
30 min.
Animationen behandlar spelande och dess betydelse för vardagen, tidsanvändningen och kompisrelationer. Animationen är avsedd för elever i årskurs 3...
2 uppgifter
30 min.
Loot box betyder virtuella överraskningslådor i digitala spel som ger spelare belöningar i spelet. Överraskningslådans innehåll kan vara en belönin...
8 uppgifter
Tabbe, misstag, tro, rykte, förvrängning, slarv, missförstånd, föreställning, skvaller… VAD ÄR MISINFORMATION? Sanningsenlighet av informatio...
8 uppgifter
30 min.
På internet sprids såväl tillförlitlig som felaktig eller avsiktligen vilseledande information. Informationen påverkar människornas kunskaper och u...
1 uppgifter
15 min
Bottar av olika typ har blivit allt vanligare i vår vardag. Ordet bot kommer från ”robot”, men medan robotar har en fysisk ”kropp...
7 uppgifter
30 min.
En algoritm är en ”steg-för-steg-beskrivning av hur man löser ett problem”. Den här typen av beskrivning finns i läroplanen redan i åk ...
8 uppgifter
30 min.
Sociala mediers inverkan på välmåendet är individuellt. Sociala medier både försämrar och frambringar välmående. Det egna agerandet på webben har b...
7 uppgifter
30 min.
Ett påtagligt och ständigt växande fenomen inom audiovisuellt innehåll på sociala medier (t.ex. korta, vertikala videor på TikTok, reels eller stor...
7 uppgifter
30 min.
NFT kommer från engelskans Non-Fungible Token och är en av de senaste trenderna på nätet. För att förstå NFT måste vi först ta reda på vad ”n...
9 uppgifter
45 min