Över 18-åriga

Över 18-åriga

Chat GPT lanserades för allmänheten den 30 november 2022 och tog världen med storm. Tjänsten nådde 100 miljoner användare på två månader, vilket t....
7 uppgifter
30 min.
I animationen behandlas sociala medier och teman som är betydelsefulla och aktuella för unga: sociala relationer och godkännande, att bygga upp en ...
2 uppgifter
När ett barn får sin första mobil behövs också nya slags kompisfärdigheter Animationen behandlar barnets första mobil och vardagssituationer samt k...
2 uppgifter
30 min.
Tryggt med media Animationen behandlar rädslor som innehåll som barnen sett i media kan väcka och hur de reflekteras i barnens vardag. Animationen ...
2 uppgifter
30 min.
Animationen behandlar spelande och dess betydelse för vardagen, tidsanvändningen och kompisrelationer. Animationen är avsedd för elever i årskurs 3...
2 uppgifter
30 min.
Loot box betyder virtuella överraskningslådor i digitala spel som ger spelare belöningar i spelet. Överraskningslådans innehåll kan vara en belönin...
8 uppgifter
Tabbe, misstag, tro, rykte, förvrängning, slarv, missförstånd, föreställning, skvaller… VAD ÄR MISINFORMATION? Sanningsenlighet av informatio...
8 uppgifter
30 min.
Bottar av olika typ har blivit allt vanligare i vår vardag. Ordet bot kommer från ”robot”, men medan robotar har en fysisk ”kropp...
7 uppgifter
30 min.
En algoritm är en ”steg-för-steg-beskrivning av hur man löser ett problem”. Den här typen av beskrivning finns i läroplanen redan i åk ...
8 uppgifter
30 min.
Sociala mediers inverkan på välmåendet är individuellt. Sociala medier både försämrar och frambringar välmående. Det egna agerandet på webben har b...
7 uppgifter
30 min.
Ett påtagligt och ständigt växande fenomen inom audiovisuellt innehåll på sociala medier (t.ex. korta, vertikala videor på TikTok, reels eller stor...
7 uppgifter
30 min.
NFT kommer från engelskans Non-Fungible Token och är en av de senaste trenderna på nätet. För att förstå NFT måste vi först ta reda på vad ”n...
9 uppgifter
45 min
Är digitalt spelande en hemsk hobby? Vilka nackdelar samt fördelar kopplas till digitalt spelande? Ibland är det svårt att börja diskutera andras s...
✰✰
4 uppgifter
45
Var inhämtar du information? På vilket sätt avgör du om informationen är tillförlitlig eller inte? Har du råkat på falska nyheter? Vilken roll spel...
✰✰
120+ min
13–17-åriga
120+ min
Hur kan reklamerna på Facebook veta vart jag vill åka på semester? Hur kan enskilda sökord hjälpa med att förutspå en influensaepidemi? Hur kan den...
✰✰
120+ min