13–17-åriga

13–17-åriga

På webben är det lätt att blanda ihop fakta och åsikter. Medieinnehåll formar människors uppfattningar om saker och styr deras handlingar. Hur inne...
Utbildningshelheten i medieläskunnighet har utarbetats för att stöda främjandet av barns och ungas medieläskunnighet genom att stärka den pedagogis...
6 Lectures
Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av ungas programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens....
4 Lectures
Begreppet artificiell intelligens har använts sedan 1950-talet, men först under de senaste fem till tio åren har man utvecklat algoritmer och tillr...
8 Lectures
30 min.
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med programmeringskunnande, vilka kompetensbehov hos barn i den di...
Lärarens handbok stöder främjandet av programmeringskunnande i årskurs 7-9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella ...
Med hjälp av den här serien av korta videor kan du bekanta dig med vad som menas med medieläskunnighet, vilka kompetensbehov hos barn i den digital...
Lärarens handbok stöder främjandet av medieläskunnighet i årskurs 7-9 genom praktiska exempel. Utöver exempel innehåller handboken nationella kunsk...
Under våren 2022 anordnade utvecklingsprogrammet Nylitteracitet flera regionala evenemang där olika kommuner och andra aktörer delade med sig av go...
En sammanställning av material för mediefostran kan användas i pedagogik och undervisning som motsvarar beskrivningarna av medieläskunnighet. Mater...