0–6-åriga

0–6-åriga

När ett barn får sin första mobil behövs också nya slags kompisfärdigheter Animationen behandlar barnets första mobil och vardagssituationer samt k...
2 uppgifter
30 min.
Tryggt med media Animationen behandlar rädslor som innehåll som barnen sett i media kan väcka och hur de reflekteras i barnens vardag. Animationen ...
2 uppgifter
30 min.
Var inhämtar du information? På vilket sätt avgör du om informationen är tillförlitlig eller inte? Har du råkat på falska nyheter? Vilken roll spel...
✰✰
120+ min
0–6-åriga
Smarttelefoner och andra enheter som lämpar sig för videoinspelning är vardagsmat i småbarnsfamiljer, och skolelever använder dem själva. Videoinsp...
0–6-åriga
120+ min
Hur hänger media och empati ihop? Ökar medierna ensamheten eller gemenskapen? Kan man öka förståelsen mellan människor med hjälp av media? Flaskpos...
120+ min