Utbildningshelhet i programmeringskunnande: Årskurserna 1–6

Utbildningshelheten har utarbetats för att stöda främjandet av barns programmeringskunnande genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare i årskurserna 1–6, men dess innehåll kan också utnyttjas i biblioteksarbete eller till exempel i hobbyverksamhet. Utbildningshelheten i programmeringskunnande lämpar sig som material såväl för utveckling av den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av programmeringskunnande, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material. Dessutom erbjuder helheten verktyg för att främja den kompetens som behövs i arbetsgemenskapers och nätverks digitala miljöer.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder ibruktagandet av riksomfattande kunskapsbeskrivningar av programmeringskunnande i årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

Section

1
Vad är programmeringskunnande? – Inledning till programmeringskunnande
30 min
2
Bekanta dig med kunskapsbeskrivningarna av programmeringskunnande
30 min

Section

1
Tips från utbildningsvideor
30 min
2
Handböcker med konkreta exempel
20 min
Utbildningshelhet i programmeringskunnande: Årskurserna 1–6