Utbildningshelhet i medieläskunnighet: Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Utbildningshelheten i medieläskunnighet har utarbetats för att stöda främjandet av barnens medieläskunnighet genom att stärka den pedagogiska personalens kompetens.

Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, men dess innehåll kan också utnyttjas i biblioteksarbete eller hobbyverksamhet för att främja barnens medieläskunnighet. Du kan använda utbildningshelheten i medieläskunnighet som material såväl för att utveckla den egna kompetensen och arbetet som för gemensamma utbildningar.

Du kan välja de delar av helheten som bäst lämpar sig för dina behov eller gå hela utbildningsstigen. Stigen består av grunderna för främjande av medieläskunnighet, praktiska tips av experter och yrkesutbildade personer samt material som kan utnyttjas. Den sista delen erbjuder verktyg åt arbetsgemenskaper och nätverk för att utveckla kompetens och god praxis i främjandet av barnens digitala färdigheter.

Delarna har sammanställts av stödmaterial som utarbetats i samband med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023). Utbildningshelheten stöder införandet av riksomfattande beskrivningar av god pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Helheten bearbetas och kompletteras i samband med material som publiceras.

Section

1
Vad är medieläskunnighet och dess främjande inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen?
30 min
2
Bekanta dig med beskrivningarna av god pedagogisk verksamhet inom medieläskunnighet
30 min

Section

1
Utbildningsvideorna ger praktiska tips för att främja medieläskunnigheten
30 min

Section

1
Ta beskrivningarna i användning med hjälp av konkreta exempel
20 min
2
Filmstigens Förstig ger idéer för filmfostran
20 min
3
Stöd av animationer för mediefostran i vardagen
20 min
Utbildningshelhet i medieläskunnighet: Småbarnspedagogik och förskoleundervisning